Now showing items 1-9 of 9

  • 4857 sayılı iş kanununda kıdem tazminatı 

   Genç, Elif (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  • 7146 Sayılı kanunla gelen bedelli askerlik ve kıdem tazminatı 

   Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayınevi, 2018)
   7146 Sayılı kanunla getirilen hüküm ; işçi iş sözleşmesini 7146 sayılı kanunla getirilen bedelli askerlik yüzünden fesederse kıdem tazminatı alamaz.
  • Bedelli askerlikte son durum 

   Akyiğit, Ercan (Terazi Hukuk Dergisi, 2020)
   Muvazzaf askerlik ve onun bir görünüm biçimi olan bedelli askerlik çalışanlar için önemli bir problem olarak görülür. Eskiden dönem kamuoyunun da etkisiyle çalışanlar bedelli askerlik imkam 7179 sayılı Yasa ile yeni ve ...
  • Bireysel iş hukuku : Ders Kitabı 

   Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayınevi, 2020)
   Bireysel İş Hukuku" isimli çalışmada öğrencilerin ders notu gereksinimlerini karşılama eğilimi ağır basmıştır. Bu nedenle konular, fazla dipnot ayrıntısına girmek yerine genel hatlarıyla sunulmuş, fakat bu yapılırken ...
  • Çırak ve stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında bazı düşünceler 

   Akyiğit, Ercan (Kamu-İş, 2019)
   İşyerlerinde çırak/stajyer konumuyla faaliyette bulunan kimseler de vardır. Diğer çalışanlar gibi bunların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de çalışma yaşamı bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada 6331 sayılı Yasa ...
  • İş hukuku 

   Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayıncılık, 2018)
   İş Hukuku isimli bu çalışma, özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, ...
  • İş hukuku 

   Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayıncılık, 2021)
   Özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılamaya yönelik hazırlanan kitapta konular genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, geniş bilgi için başvurulacak kaynaklar dipnotlarda belirtilmiştir. Bu yapılırken ...
  • Pandemi sürecinde bireysel iş hukuku alanındaki gelişmeler 

   Akyiğit, Ercan (Yargı Dünyası, 2020)
   Covit-19 Virüsü salgını sadece bireysel iş hukukunu değil, toplu iş hukukunu da çeşitli yönleriyle etkilemiş bulunmaktadır. Covit 19 virüsü pandemisinin ülkemiz çalışma hayatına ve ekonomik yaşama yönelik olumsuz etkilerini ...
  • Toplu iş hukuku 

   Akyiğit, Ercan (Seçkin yayıncılık, 2020)
   Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT tarafından hazırlanan Toplu İş Hukuku adlı bu yapıtın 2.basısında Türk Toplu İş Hukuku en son mevzuat ,öğreti ve Yargı uygulaması eşliğinde ilgilenenlerin beğenisine sunulmuştur. Kitapta sendika ...