Now showing items 1-6 of 6

  • Kendi̇lerine yasal danışman atanan ki̇şileri̇n hukuki̇ durumu 

   Kurt, Ekrem (Seçkin Yayıncılık, 2016-12)
   Sınırlı ehliyetliler temelde fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahiptir, ayırt etme gücüne sahiptir, ergindir, kısıtlı da değildir. Bunların kısıtlanmaları için yeterli sebep bulunmasa da MK 429'da sayılan işlemler için ...
  • Si̇vi̇l hava aracı mülkiyetinin kazanılması devri̇ ve sona ermesi̇ 

   Kurt, Ekrem (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017-04)
   Sivil hava aracı mülkiyetinin kazanılması, devri ve sona ermesi konusu Türk Sivil Havacılık Kanununda (TSHK) düzenlenmiştir. Bununla birlikte ICAO antlaşmasında öngörülen bazı temel yöntemlere de riayet etmek gerekmektedir. ...
  • Tescil ilkesi ve istisnaları 

   Kurt, Ekrem (Uluslararası Antalya Üniversitesi, 2017)
   Tescil ilkesi, Medeni Kanun'un tapu sicili düzenine hâkim olan bir ilke olup, taşınmazlar üzerindeki ayni hakların tapu siciline tescil ile doğmasını öngörür. Bu yönüyle hak sahibinin tescili talep etmesi bir tasarruf ...
  • Turkish adult guardianship in perspective 

   Kurt, Ekrem (Durham, 2014-05-02)
   Turkish Adult Guardianship is based upon a triple bond hierarchy. In the first phase the guardian is autharized who is inspected by a family council or the magistrate judge. On top of this hiererchy the supervisory authority, ...
  • Tüketim ödüncü sözleşmesi (Karz Akdi) 

   Kurt, Ekrem (Adalet Yayınevi, 2014)
   Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi), TBK'nun kullandırma amacı güden sözleşmeler kategorisinde yer alır. Bu sözleşmeyle ödünç veren, ödünç alana bir miktar tüketilebilir eşyayı ya da parayı verme, ödünç alan da kararlaştırılan ...
  • Türk hukukunda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ve hukuki sonuçları 

   Kurt, Ekrem (Seçkin Yayıncılık, 2016-07-01)
   Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların tanımına MK'da yer verilmemiştir. Bunların en belirgin özelliği, başkasına devredilememeleri ve temsil yasağıdır. Kural olarak yasal temsil bile bu haklar bakımından geçerli değildir. ...