Now showing items 1-13 of 13

   Citation
   Erdogan, B., (September, 2014) (Regula Iuris and Its Reflections on Lex Mercatoria) (68th Session of SIHDA, Naples, Italy) [1]
   Kapanci, K.B., & Basoglu, B. (April 27, 2017). Close link between the right to specific performance and penalty clauses: a comparative approach. American Society Of Comparative Law Younger Comparativists Committee 6th Annual Conference. [1]
   Kapanci, K.B., & Basoglu; B. (April 05, 2016). Property transfers as security. WINIR Symposium 2016, University of Bristol, Bristol. [1]
   Kapancı, K.B. (13 Temmuz, 2016). Satıcının Satış Konusuyla İlgili Olarak Verdiği (Saf) Garanti Taahhütleri. Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, İnönü University, Malatya, Türkiye [1]
   Kapancı, K.B. (2015). Law clinics as a teaching method in legal education. SIHDA Conference 2015 Istanbul [1]
   Kapancı, K.B. (2016). Müteselsil borçlulukta dış ve iç ilişkiler – haksız fiillerde teselsül. Sorumlulukta Teselsül ve Rücu Davaları. [1]
   Kapancı, K.B. (2016). Yargıtay'ın “Öteki Kadın Tazminatı” içtihatlarının değerlendirilmesi. Türk Medeni Kanunu'nun 90. Yılında Aile Hukukunu Yeniden Düşünmek Sempozyumu. [1]
   Kapancı, K.B. (2017). Vekalet Sözleşmesi. İstanbul Barosu Marka Patent Vekilliği Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kapancı, K.B., ve Başoğlu, B. (12 – 14 Kasım 2015). Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması. 1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi. [1]
   Kapancı, KB. & Başoğlu, B. (2017). Exécution en nature. Journées Franco-Turques Les Réformes Du Droit Des Contrats Regards Croisés. [1]
   Kapancı, KB. (7 Mayıs, 2016). Bitcoin yeni bir para. Güncel Gelişmeler Işığında Elektronik Ticaret ve Internet Hukuku Sempozyumu. [1]
   Kapancı, KB. (September 07-12, 2015). Law Clinics as a Teaching Method in Legal Education, 69ème Session de la Société International Fernand De Visscher pour l’Histoires des Droits de l’Antiquité, MEF Üniversitesi, İstanbul. [1]
   Kapancı, KB., & Basoglu, B., (April 18, 2016). Ou va l'arbitrage de groupe dans l'arbitrage international" Ou va l'arbitrage international?" isimli konferans, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul. [1]