Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorGüneş, Güssün
dc.contributor.authorÇolaklar, Huriye
dc.contributor.authorBiçen Aras, Bahar
dc.contributor.authorTuran, Abdullah
dc.date.accessioned2017-09-12T07:43:37Z
dc.date.available2017-09-12T07:43:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGünes, G., Colaklar, H., Bicen Aras, B., Abdullah, T. (2016). Tıp Okuryazarlığı ile ilgili Yaklaşımlar. ÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul. pp. 244-248, https://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdfen_US
dc.identifier.isbn9786056634901
dc.identifier.urihttps://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11779/142
dc.description.abstractGünümüzde en çok araştırma yapılan bilim alanı, insan sağlığının önemi nedeniyle sağlık bilimidir. Sağlık alanında tıbbi bilgi çok çabuk gelişmekte, diğer bilim alanlarına göre hızlı değişmektedir. Sağlık alanında çalışanların iş alanlarında sorumluluk ve ayrıcalıklarının önemi diğer çalışma alanlarına göre farklılık arzetmektedir. Temel öğesi “insan sağlığı” olan sağlık biliminde tıbbi bilginin yönetimi zordur. Tıp literatüründe “sağlık okuryazarlığı” ve “tıp okuryazarlığı” kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. Çoğu kez bu kavramlar hem araştırmacılar hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar tarafından anlamsal içeriği açısından çok fazla karıştırılmaktadır. Bu çalışmada, bilgi okuryazarlığı kavramı temel alınarak “tıp okuryazarlığı” ve “sağlık okuryazarlığı” kavramları arasındaki farklılık ve benzerlik ilişkileri üzerinde durulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıp Okuryazarlığıen_US
dc.subjectBilgi Okuryazarlığıen_US
dc.subjectSağlık Okuryazarlığıen_US
dc.subjectTıp Kütüphaneciliğien_US
dc.subjectTıp kütüphanelerien_US
dc.titleTıp Okuryazarlığı ile ilgili Yaklaşımlaren_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbulen_US
dc.contributor.departmentMEF Üniversitesi, Kütüphane Direktörlüğüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2614-5529en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage248en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster