Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorBiçen Aras, Bahar
dc.contributor.authorÇolaklar, Huriye
dc.date.accessioned2017-09-12T07:45:36Z
dc.date.available2017-09-12T07:45:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBicen Aras, B., Colaklar, H. (2016). Tıp Okuryazarlığı ile ilgili Yaklaşımlar. ÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul. pp. 192-215, https://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdfen_US
dc.identifier.isbn9786056634901
dc.identifier.urihttps://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11779/143
dc.description.abstractİnternet çağında kitle iletişim ve sosyal medya aracı olan Twitter kütüphaneler tarafından hizmetlerini ve faaliyetlerini duyurmak, kütüphane bilincini oluşturmak, kurum içerisinde kütüphanenin yerini ve önemini vurgulamak ve daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmak amacıyla kullanılmaktadır. Dünyada şu an yaklaşık 521 milyon Twitter hesabının 30.649'u onaylanmış durumdadır. Bir başka deyişle tüm kullanıcıların yaklaşık %0.0058'i bu kapsamda yer almaktadır. Kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilir olmak isteyen ve hemen herkesin bir Twitter hesabının var olduğundan yola çıkan üniversite kütüphaneleri Twitter’ı sosyal medya aracı olarak tercih etmektedir. Küreselleşen dünyada hızla değişen tüm sektörlerle birlikte kütüphaneler, arşivler, belge-bilgi merkezleri de hizmetlerini ve faaliyetlerini yenilemektedir. Kullanıcıların istekleri ve önerileri doğrultusunda teknolojik ve bilimsel yeniliklerin desteğiyle kütüphane hizmetlerini örgütlemekte, çeşitlendirmekte ve sunmaktadır. Bu çalışmada etkin bir şekilde Twitter kullanan üniversite kütüphanelerinin hesapları incelenecek, dünyadan ve Türkiye’den Twitter hesabı olan üniversite kütüphaneleri tweet örneklerine yer verilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectTwitteren_US
dc.subjectÜniversite Kütüphanelerien_US
dc.titleÜniversite kütüphanelerinde Twitter’ın sosyal medya aracı olarak kullanımıen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbulen_US
dc.contributor.departmentMEF Üniversitesi, Kütüphane Direktörlüğüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2614-5529en_US
dc.identifier.startpage192en_US
dc.identifier.endpage215en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster