Recent Submissions

  • Nietzsche’nin felsefesi ve siyaset kuramı 

    Özkök, Nevzat (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-01)
    GİRİŞ : Friedrich Wilhelm Nietzsche, 19’uncu yüzyılın sonlarında yaşamış bir düşünür olmakla beraber, etkisi itibariyle O’nu çağdaş filozoflar arasında düşünmek mümkündür. Çoğu edebiyat çevresince Avrupa’nın en büyük ...