Recent Submissions

  • İş hukuku 

    Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayıncılık, 2018-09)
    İş Hukuku isimli bu çalışma, özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, ...