Show simple item record

dc.contributor.authorKaradağ, Hande
dc.date.accessioned2019-02-19T20:15:21Z
dc.date.available2019-02-19T20:15:21Z
dc.date.issued2018-11-12
dc.identifier.citationKaradağ, H. (2018). Küçük ve Orta Ölçekli̇ İşletmelerde Uluslararasilaşma: Küresel Doğan İşletmeleri̇n Süreç, Strateji̇ ve Örgütsel Yetki̇nli̇kleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme”, Beykoz Akademi Dergisi, 6(2), 142-157.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11779/383
dc.description.abstractKüçük ve orta ölçekli işletmeler ile çok uluslu işletmelerin uluslararasılaşmaları, bu işletmelerin gerek yapısal gerekse kaynak erişimlerindeki farklılıklar nedeniyle birbirine benzer olmayan süreçler izlemektedir. Uppsala modelinin öncülüğünü yaptığı ve yenilikçi ve ağ kurma yaklaşımları ile devam eden küçük işletme uluslararasılaşma yaklaşımları, bu firmaların yavaş ve kademeli bir uluslararasılaşma sürecinden geçtiğini öngörmektedir. Bu aşamaları izlemeyerek kuruldukları ilk günlerden itibaren uluslararası pazarlara hitap eden küresel doğan işletmeler, özellikle son yirmi yıldır giderek artan sayıda kuramsal ve ampirik çalışmaya konu olmaktadır. Konu çalışmada, bu firmaların ortaya çıkışları ve süreçleri ile birlikte, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan pazara giriş ve rekabet stratejileri ile örgütsel yetkinlikleri mercek altına alınmıştır. Çalışmanın sonuçları, bu işletmelerin rekabet ve pazara giriş stratejilerinin içsel özelliklerine göre heterojenlik gösterebildiğini, buna karşın yenilikçi ve girişimci kültüre sahip olma, yüksek teknoloji kullanımı, yönetim becerileri yüksek küresel vizyona sahip kurucular ve pazarlama ve öğrenme başta olmak üzere örgütsel yetkinliklerini geliştirme kapasitesi gibi ortak özellklerinin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde önemli rol oynadığını ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBeykoz Akademien_US
dc.relation.isversionof10.14514/BYK.m.26515393.2018.6/2.142-157en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüresel doğan işletmeleren_US
dc.subjectUluslarasılaşmaen_US
dc.subjectRekabet stratejisien_US
dc.subjectPazarlama stratejisien_US
dc.subjectÖrgütsel yetkinliken_US
dc.subjectUluslararası girişimciliken_US
dc.subjectUluslararasıen_US
dc.titleKüçük ve orta ölçekli işletmelerde uluslararasılaşma: küresel doğan işletmelerin süreç, strateji ve örgütsel yetkinlikleri üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBeykoz Akademi Dergisien_US
dc.contributor.departmentMEF Üniversitesi, İİSBF, İşletme Bölümüen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage142en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayınen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record