Now showing items 1-18 of 18

   Citation
   Albayrak, H. E., Aras Biçen, B., Çelikbaş, S., Karabulut, E., Mater, S., & Yarar, İ., (2018). Kütüphaneler için Sosyal Medya Politikası. Türk Kütüphaneciler Derneği, 1-8. [1]
   Bicen Aras, B., Colaklar, H. (2016). Tıp Okuryazarlığı ile ilgili Yaklaşımlar. ÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul. pp. 192-215, https://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdf [1]
   Bicen Aras, B., Colaklar, H. (2015). The role of social media in the promotion of university libraries. Journal of Library and Information Sciences. Vol. 3, No. 2, pp. 79-105, http://dx.doi.org/10.15640/jlis.v3n2a5 [1]
   Biçen Aras, B. (14-15 Eylül, 2017). Dünyada ve Türkiye'de Toplu Kataloglar: Durum Tespiti. Nâzım Hikmet Kültür Ve Sanat Vakfı. Tarık Akan Toplantıları 1, Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul. [1]
   Biçen Aras, B. (23 Kasım, 2015). Katalog kayıtlarının RDA ile Üretilmesi: "MEF Üniversitesi Kütüphanesi Çalışmaları". Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Semineri. Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, Eskişehir. [1]
   Biçen Aras, B. (27 Nisan, 2017). MEF Üniversitesi Kütüphanesi Teknik Hizmetler Birimi : #MEFteRDA. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü "RDA ile Kataloglama" Kataloglama Dersi Semineri. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. [1]
   Biçen Aras, B. (29 Mart, 2017). Türkiye’deki engelli kütüphaneleri ve uygulamaları. Kültür Paylaşım Platformu : Bilgiye Erişimde Engellilere Yönelik Kütüphane Uygulamaları, İstanbul. [1]
   Biçen Aras, B. (30 Ekim, 2015). Proje Kütüphaneciliği Semineri. Bornova İlçe Halk Kütüphanesi : Proje Kütüphaneciliği Semineri, İzmir. [1]
   Biçen Aras, B. (31 Mart, 2017). Akademik Kütüphanelerde Sosyal Medya Politikası: Dünyadan Örnekler. MEF Üniversitesi : Kütüphane Haftası Akademik Kütüphanelerde Sosyal Medya Politikası Çalıştayı. [1]
   Biçen Aras, B. (6 Mayıs, 2016). RDA’nın Neresindeyiz?: #MEFteRDA. Gediz Üniversitesi : Mesleki Yenilenme Toplantısı: “Ege ve Akdeniz Bölgesi", İzmir. [1]
   Celik, R. (2016). Kurumsal akademik arşivler yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneği, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Turkiye [1]
   Cimen, E. (2016). The flipped approach to high education: Designing universities for today's knowledge economies and societies. Şahin, M., Kurban, C. F., The Architecture of a Library in a Digital World. (85-88. ss.). Bingley : Emerald. http://books.emeraldinsight.com/page/detail/The-Flipped-Approach-to-Higher-Education/?k=9781786357441 [1]
   Cuhadar, S., & Cimen, E. (May, 2019). Cost-sharing models: experience of the Anatolian University Libraries Consortium. The Journal of Academic Librarianship, 45, 3, 252-261. [1]
   Çelik, R. (2019). MEF Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Veri Girişi. MEF Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul [1]
   Çelik, S., ve Çelik, R. (Nisan, 2019). Sürdürülebilir bir Kurumsal Akademik Arşiv Yönetimi: Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Deneyimi. Yükseköğretim Dergisi, 9. (1): ss. 91-102. Doi: 10.2399/yod.18.020 [1]
   Çimen, E., Çelik, S., Kafalı, G., Üstün, B. S., Turgut, B. E., Yanz, H. (2016). Online training platform for library professionals: ANKOS Academy. IFLA WLIC 2016 - Columbus, OH - Connections. Collaboration. Community in Session 124 - Education and Training with Continuing Professional Development and Workplace Learning and Information Technology. Erişim adresi http://library.ifla.org/id/eprint/1456 [1]
   Günes, G., Colaklar, H., Bicen Aras, B., Abdullah, T. (2016). Tıp Okuryazarlığı ile ilgili Yaklaşımlar. ÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri Platformlar Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul. pp. 244-248, https://www.unak.org.tr/upload/userfiles/files/UNAK2013bildiri.pdf [1]
   MEF Üniversitesi Akademik / Kurumsal Arşiv Sistemi Yönergesi. (2016, 7 Ocak). Erişim adresi http://openaccess.mef.edu.tr/dokumanlar/oa_yonerge.html [1]