Sistem kullanıcıları, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Kurumsal akademik arşivler yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneği

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.