Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorÇelik, Ramazan
dc.date.accessioned2018-01-01T14:01:49Z
dc.date.available2016-02-24T14:01:49Z
dc.date.issued2016-02-24
dc.identifier.citationCelik, R. (2016). Kurumsal akademik arşivler yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneği, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Turkiyeen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11779/90
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5281/zenodo.1233628
dc.descriptionBibliyografik referanslar (yapraklar: 56-57)
dc.description.abstractAmaç - Bu çalışma, MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi ile ilgili deneyimleri paylaşmak, bu konudaki girişimlere yardımcı olmak ve açık erişime alt yapı sağlayan kurumsal akademik arşivlerin önemini vurgulamak üzere hazırlanmıştır. Yöntem/Yaklaşım - Çalışmada tarihsel ve tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. Bulgular - MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi için DSpace açık kaynak kodlu yazılım tercih edilmiştir. Bu çerçevede; sistemin kurulumu, kullanıcı ara yüzü ile veri giriş formlarının özelleştirilesi, standartlara uygun veri girişi, harmanlama sistemlerine veri sağlanmasına yönelik deneyimler edinilmiştir. Pratik Etkileri - Uygulamada elde edilen deneyimler, Türkiye’de kurumsal arşiv kurma girişimleri çerçevesinde üniversite yöneticilerine, kütüphanecilere ve bilgi teknolojileri uzmanlarına yol gösterici niteliktedir. Özgünlük - Çalışma, Türkiye’de kurumsal arşiv uygulama süreçlerini MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneği ile paylaşması bakımından özgün bir niteliğe sahiptir.en_US
dc.description.tableofcontentsİçindekiler, i -- Şekiller Listesi, iii -- Tablolar Listesi, v -- Kısaltmalar Dizini, vi -- Özet, vii -- GİRİŞ, 1 -- I. BÖLÜM, 4 -- 1. Açık Erişim, 4 -- 1.1. Açık Erişimin Yararları, 5 -- 1.2. Ulusal Akademik Arşiv Girişimlerinin Kazanımları, 5 -- 1.3. Açık Erişimde Yaşanan Sorunlar, 6 -- II. BÖLÜM, 8 -- 2. Türkiye ve Dünyada Kurumsal Arşiv Girişimleri, 8 -- III. BÖLÜM, 12 -- 3. DSpace, 12 -- 3.1. Kullanıcı, 14 -- 3.2. Gönderici, 14 -- 3.3. Bölüm Yöneticisi, 14 -- 3.4. Ağ/Sistem Yöneticisi, 14 -- IV. BÖLÜM, 16 -- 4. DSpace@MEF: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi, 16 -- 4.1. DSpace@MEF’ten Beklentiler, 17 -- V. BÖLÜM, 21 -- 5. DSpace@MEF İçin Sunucu Kurulumu, 21 -- VI. BÖLÜM, 26 -- 6. Ubuntu 14.10 LTS İşletim Sistemi Kurulumu, 26 -- VII. BÖLÜM, 30 -- 7. DSpace 4.1 Kurumsal akademik Arşiv Sisteminin Kurulumu, 30 -- 7.1. İhtiyaç Duyulan Yazılımlar, 30 -- 7.2. DSpace 4.1 İçin Açık Olması Gereken Portlar, 30 -- 7.3. Kurulum Süreci, 31 -- 7.4. DSpace@MEF İçin DSpace’te Yapılan Özelleştirme ve Konfigürasyonlar, 37 -- VIII. BÖLÜM, 41 -- 8. DSpace@MEF’in Kullanıcı Ara Yüzü ve İş Akış Süreci, 41 -- 8.1. Üye Kayıtları, 41 -- 8.2. Grup Oluşturma, 42 -- 8.3. DSpace@MEF'te Bölüm ve Koleksiyon Oluşturma, 43 -- 8.3.1. DSpace@MEF’te Bölüm ve Alt Bölüm Oluşturma, 44 -- 8.3.2. DSpace@MEF’te Koleksiyon Oluşturma, 45 -- 8.3.3. DSpace@MEF’te Koleksiyon Yetkilerini Düzenleme, 46 -- 8.4. Veri Girişi, 47 -- 8.5. DSpace@MEF’in Kullanım Araçları, 52 -- SONUÇ, 54 -- KAYNAKÇA, 56en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKurumsal Arşivleren_US
dc.subjectAçık Erişimen_US
dc.subjectDSpace Yazılımıen_US
dc.subjectMEF Üniversitesien_US
dc.titleKurumsal akademik arşivler yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDResearcherID: R-9697-2017en_US
dc.contributor.authorIDORCID: http://orcid.org/0000-0002-6509-3
dc.contributor.authorIDPublons: https://publons.com/a/1470563
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage57en_US


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster