Recent Submissions

  • Ombdusman denetimi 

    Kuru Ersöz, Aliye (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  • Nietzsche’nin felsefesi ve siyaset kuramı 

    Özkök, Nevzat (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
    GİRİŞ : Friedrich Wilhelm Nietzsche, 19’uncu yüzyılın sonlarında yaşamış bir düşünür olmakla beraber, etkisi itibariyle O’nu çağdaş filozoflar arasında düşünmek mümkündür. Çoğu edebiyat çevresince Avrupa’nın en büyük ...