Now showing items 1-1 of 1

    • MEF Üniversitesi Akademik / Kurumsal Arşiv Sistemi Yönergesi 

      MEF Üniversitesi (MEF Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü, 2016)
      MEF Üniversitesi Akademik / Kurumsal Arşiv Yönergesi, öğretim elemanlarının araştırmalarının ve entellektüel ürünlerinin erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını ve etkisini artırmak; araştırmalardan üretilen yayınları ...