Now showing items 1-1 of 1

    • Nietzsche’nin felsefesi ve siyaset kuramı 

      Özkök, Nevzat (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
      GİRİŞ : Friedrich Wilhelm Nietzsche, 19’uncu yüzyılın sonlarında yaşamış bir düşünür olmakla beraber, etkisi itibariyle O’nu çağdaş filozoflar arasında düşünmek mümkündür. Çoğu edebiyat çevresince Avrupa’nın en büyük ...