Now showing items 1-1 of 1

    • Tüketim ödüncü sözleşmesi (Karz Akdi) 

      Kurt, Ekrem (Adalet Yayınevi, 2014)
      Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi), TBK'nun kullandırma amacı güden sözleşmeler kategorisinde yer alır. Bu sözleşmeyle ödünç veren, ödünç alana bir miktar tüketilebilir eşyayı ya da parayı verme, ödünç alan da kararlaştırılan ...