Now showing items 1-1 of 1

    • Velayetin kaldırılması sebepleri 

      Güzel, Pınar (MEF Üniversitesi, 2023)
      Kanun koyucu, ergin olana dek çocuğu koruyup kollamak, terbiye etmek ve çocuğa eğitim aldırmakla görevli velinin velayet hakkını çocuğun yararını merkeze alarak kullanmasını; çocuğun kişi varlığı bakımından yararını veya ...