Show simple item record

dc.contributor.authorKüçükaydın, Hande
dc.date.accessioned2019-08-21T09:55:38Z
dc.date.available2019-08-21T09:55:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKuçükaydın, H. (2019). Column generation based matheuristics for a vehicle routing problem with time windows and variable start time .Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University. 34(4), 2061 - 2078.en_US
dc.identifier.issn1304-4915
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/gazimmfd/issue/46262/421828
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1127
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17341/gazimmfd.421828en_US
dc.description.abstractIn this study, a vehicle routing problem with time windows is investigated, where the costs depend on the total duration of vehicle routes and the starting time from the depot for each vehicle is determined by a decision maker. In order to solve the problem, two column generation based mat-heuristics are developed, where the first one makes use of the iterated local search and the second one uses the variable neighbourhood search. In order to assess the accuracy of the mat-heuristics, they are first compared with an exact algorithm on small instances taken from the literature. Since their performance are quite satisfactory, they are further tested on 87 large instances by running each algorithm 3 times for each instance. The computational results prove that the mat-heuristic using the variable neighbourhood search outperforms the other one. Hence, this enables to obtain a good feasible solution in a very short time when it is not possible to solve large instances with an exact solution method in a reasonable CPU time.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, araçların kullanıldıkları süreye bağlı maliyetlerin oluştuğu ve araçların depodan başlama zamanının bir karar verici tarafından belirlendiği zaman pencereli bir araç rotalama problemi ele alınmaktadır. Problemi çözmek için biri yinelemeli yerel arama meta-sezgiselinden, diğeri değişken komşuluk arama meta-sezgiselinden yararlanan iki sütun türetme temelli mat-sezgisel geliştirilmiştir. Geliştirilen mat-sezgiseller ilk önce literatürden alınarak türetilen küçük bir veri kümesi üzerinde problemin eniyi sonucunu bulan kesin bir yöntem ile karşılaştırılarak kaliteli sonuçlar ürettiklerini kanıtlamışlardır. Yöntemlerin ürettikleri sonuçların doğruluk derecesinden emin olunduktan sonra, daha büyük 87 örnek üzerinde her mat-sezgisel her örnekte 3 kere çalıştırılarak test edilmiştir. Bilgisayımsal sonuçlar değişken komşuluk arama meta-sezgiseli kullanan mat-sezgiselin, daha kaliteli ve verimli sonuçlar vererek daha başarılı bir algoritma olduğunu göstermiştir. Bu sayede kesin bir yöntemle makul bir ana işlemci zamanında çözülemeyen büyük ölçülü problemler için çok kısa bir zaman içerisinde iyi bir olurlu çözüm elde etmek mümkün hale gelmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK BİDEBen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.ispartofJournal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZaman pencereli ara. rotalama problemien_US
dc.subjectRota süresien_US
dc.subjectSütun türetmeen_US
dc.subjectMatsezgiselleren_US
dc.subjectColumn generationen_US
dc.subjectMatheuristicsen_US
dc.subjectRoute durationen_US
dc.subjectVehicle routing problem with time windowsen_US
dc.titleZaman pencereli ve değişken başlama zamanlı bir araç rotalama problemi için sütun türetme temelli matsezgiselleren_US
dc.title.alternativeColumn generation based matheuristics for a vehicle routing problem with time windows and variable start timeen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridHande Küçükaydın / 0000-0003-2527-2064en_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2061en_US
dc.identifier.endpage2078en_US
dc.relation.tubitak116C013
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası - Editör Denetimli Dergien_US
dc.description.wosidWOS:000486923100003en_US
dc.description.scopusid2-s2.0-85069867394en_US
dc.description.tr-dizinid389837en_US
dc.contributor.institutionauthorKüçükaydın, Hande
dc.description.woscitationindexScience Citation Index Expandeden_US
dc.description.qualityQ4en_US
dc.description.WoSDocumentTypeArticleen_US
dc.description.WoSInternationalCollaborationUluslararası işbirliği ile yapılmayan - HAYIRen_US
dc.description.WoSPublishedMonthOcaken_US
dc.description.WoSIndexDate2019en_US
dc.description.WoSYOKperiodYÖK - 2018-19en_US
dc.identifier.doi10.17341/gazimmfd.421828en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record