Show simple item record

dc.contributor.advisorAğralı, Semraen_US
dc.contributor.authorUsta, İsmail Batur
dc.date.accessioned2019-11-12T13:42:05Z
dc.date.available2019-11-12T13:42:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUsta, İB. (2019). Predicttion of brent oil spot prices using country based ınventory and trading data, MEF Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1219
dc.description.abstractCrude oil price forecasting has been the focus of numerous authorities, yet the task still persists on being a challenging one. The extremely volatile nature of oil market and high number of active players in it makes establishing a solid forecasting model that is constantly relevant to time very difficult. Recent advancements on data technologies, mainly ever-increasing computing power and trending big data technologies allowed new approaches to be born. From online learners to natural language processing, advanced data analytics models were employed with the help of easily accessible and diverse data. This project is an attempt on making use of such available data in order to forecast Brent oil spot price. By using monthly country by country inventory, trading and economic data, strong drivers of crude price was explored. The data used in this project comes from various sources and in multiple formats, with the final merged data frame has over 17000 observations and contains information on 86 countries. To enhance prediction power, a specialized learner is fit on each country individually and then the predictions are accumulated and filtered before outputting a single prediction. Compared to a single predictor, this approach enhanced the predictive power of the algorithm by adapting to dynamics of each country.en_US
dc.description.abstractHam petrol fiyat tahmini birçok çalışmanın odak noktası olmuş olmasına rağmen zorlu bir iş olma özelliğini sürdürmektedir. Ham petrol marketinin istikrarsız doğası ve çok sayıda oyuncuya sahip olması sağlam temellere dayanan ve zaman ile geçerliliğini yitirmeyen bir tahmin edicinin yaratılmasını hayli zor kılmaktadır. Veri teknolojilerindeki yeni gelişmeler, özellikle sürekli artan işlem gücü ve büyük very teknolojilerinin gündemde önemli yer tutmaya başlaması, yeni yaklaşımların doğmasına ortam sağlamıştır. Kolay ulaşılabilir ve çeşitli veri ile çevrimiçi öğrenicilerden doğal dil işlemeye, ileri veri analitiği modelleri uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma da bu şekilde mevcut veriyi kullanarak Brent ham petrolü spot fiyatını tahmin etmeye çalışmak için yapılmıştır. Ülke bazlı envanter, ticaret ve ekonomik veri kullanılarak ham petrol fiyatının sürücü güçleri tespit edilmeye çalışılmştır. Bu çalışmada kullanılan veri birçok kaynaktan ve farklı formatlarda gelmektedir. Veri tablosunun işlemeye hazır hali 17000’in üzerinde gözlem ve 86 farklı ülkeye ait veriye sahiptir. Modelin tahmin etme gücünü arttırmak için her ülkeye özgü şekilde oluşturulmuş modeler yaratılarak tahminleri bir araya getirilip filtrelendikten sonra ana tahmin ortaya çıkarılmıştır. Her ülkenin dinamiklerine adapte olmayı başararak, bu model tekil bir tahmin ediciye kıyasla daha iyi bir tahmin etme gücüne sahiptir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCrude Oilen_US
dc.subjectBrent Crudeen_US
dc.subjectForecastingen_US
dc.subjectSupport Vector Machinesen_US
dc.subjectGradient Boostingen_US
dc.subjectDecision Treeen_US
dc.subjectInventoryen_US
dc.subjectImporten_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectHam Petrolen_US
dc.subjectBrent Ham Petrolen_US
dc.subjectFiyat Tahminien_US
dc.subjectDestek Vektör Makinesien_US
dc.subjectGradyan Artırmaen_US
dc.subjectKarar Ağacıen_US
dc.subjectEnvanteren_US
dc.subjectİthalaten_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.titlePredicttion of brent oil spot prices using country based ınventory and trading dataen_US
dc.title.alternativeÜlke bazlı envanter ve ticari verileri kullanarak Brent ham petrolü spot fiyatları tahminien_US
dc.typeYL-Bitirme Projesien_US
dc.departmentBüyük Veri Analitigi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryYL-Bitirme Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorUsta, İsmail Batur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record