Now showing items 1-1 of 1

    • Sistem çaresiz eğitim sizde 

      Erkut, Erhan (Doğan Kitap, 2022)
      Y ve Z kuşakları, kitlesel eğitim modelini aktif olarak reddediyorlar. "Kanımca 21. yüzyıl için alternatif eğitim modelleri yakında ortaya çıkacak. Eğitimin geçmişe göre en çok belirsizlik içerdiği bu çağda çocukları dünde ...