Show simple item record

dc.contributor.authorPasinlioğlu, Şenay
dc.contributor.authorKaya, Mehmet
dc.contributor.authorMorkoyun, Uğurcan
dc.contributor.authorDelale, Can Fuat
dc.contributor.authorAyder, Erkan
dc.date.accessioned2021-01-08T23:08:40Z
dc.date.available2021-01-08T23:08:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationPasinlioğlu, Ş., Kaya, M., Morkoyun, U., Delale, C. F., & Ayder, E. (2019). Sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu lüle akışlarının yeni kabarcık gaz basıncı yasasıyla modellenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(3), ss.99-108.en_US
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.28948/ngumuh.632093
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1397
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, deney sonuçlarıyla uyumlu ve ticari yazılımlara uyarlanabilen bir hidrodinamik kavitasyon modelinin geliştirilmesidir. Bunun için sanki-bir-boyutlu kabarcıklı kavitasyonlu lüle akışları için yeni kabarcık gaz basıncı yasası kullanılarak kabarcık sönüm mekanizmalarını içerecek şekilde bir hidrodinamik kavitasyon modeli geliştirilmiştir. Bu modelde kabarcıklı sıvı iki-fazlı homojen karışım olarak ele alınmış, kabarcık dinamiği için Rayleigh-Plesset denklemi kullanılmış ve kabarcık çekirdekleşmesi göz önünde bulundurulmamıştır. Böylece sanki-bir-boyutlu kavitasyonlu lüle akışları için elde edilen denklem sistemi, kabarcık yarıçapı ve basınç katsayısı için birinci mertebeden denklem sistemi için başlangıç değer problemine dönüştürülmüştür. Başlangıç değer probleminin sayısal çözümü için Runge-Kutta-Fehlberg uyarlanmış adım büyüklüğü yöntemi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar deney sonuçlarıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to develop a hydrodynamic cavitation model that is compatible with the results of the experiments and that can be adapted to commercial software. For this reason a hydrodynamic cavitation model that takes into account all of the damping mechanisms using the novel bubble gas pressure law is developed for quasi-one-dimensional bubbly cavitating nozzle flows. In this model the bubbly liquid is assumed to be a twophase homogeneous mixture, the Rayleigh-Plesset equation is employed for bubble dynamics, and bubble nucleation process is neglected. The first order system of equations thus obtained for quasi-one-dimensional cavitating nozzle flows is transformed into an initial value problem for the bubble radius and the pressure coefficient. A numerical code is then written to solve this initial value problem by the adaptive step size RungeKutta-Fehlberg method. Results obtained at the experimental conditions were compared and interpreted with the results of experiments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKavitasyonlu lüle akışlaren_US
dc.subjectKavitasyon modellerien_US
dc.subjectKabarcık dinamiğien_US
dc.titleSanki-bir-boyutlu kavitasyonlu lüle akışlarının yeni kabarcık gaz basıncı yasasıyla modellenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentMühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridCan Fuat Delale / 0000-0002-4577-9201en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage99-108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid354614en_US
dc.contributor.institutionauthorDelale, Can Fuat
dc.identifier.doi10.28948/ngumuh.632093en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record