Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı, Çiğdem
dc.date.accessioned2021-01-28T21:19:24Z
dc.date.available2021-01-28T21:19:24Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYazıcı, Ç. (2020) Türkiye'de Arabuluculuğun Gelişimi, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi. 9(2). ss. 313-351.en_US
dc.identifier.issn2146-9717
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1405
dc.description.abstractTürk hukuk sistemi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuk ile ilk kez Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu­nu ile tanışmıştır. Bu yöntem bir süre tamamen ihtiyari olarak uygulan­mış, sonrasında ise bazı davalar bakımından dava şartı haline getirilmiş, ayrıca arabulucunun siireçteki işlevi de yeniden diizenlenmiştir. Bu çalışmada arabuluculugun Türk hukuk sistemindeki uygulamalan, arabu­lucu sicili ve arabulucunun süreçteki işlevi dikkate alınarak dönemlere ayrılarak ele alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegalen_US
dc.relation.ispartofUluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectTürkiye'de arabuluculuken_US
dc.subjectArabuluculuk sicilien_US
dc.subjectZorunlu arabuluculuken_US
dc.subjectArabuluculuğun gelişimien_US
dc.titleTürkiye'de arabuluculuğun gelişimien_US
dc.title.alternativeHE EVOLUTION OF CONCILIATION IN TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridÇiğdem Yazıcı / 0000-0002-0989-8879en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage313en_US
dc.identifier.endpage351en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid409405en_US
dc.contributor.institutionauthorYazıcı Tıktık, Çiğdem
dc.description.PublishedMonthŞubaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record