Show simple item record

dc.contributor.authorKapancı, Kadir Berk
dc.date.accessioned2021-04-07T07:45:20Z
dc.date.available2021-04-07T07:45:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKapancı, K. B. (Aralık 2020). Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 03.10.2001 Tarihli Ve E. 6-653 – K. 672 Sayılı Kararı’nın Alt Kira Sözleşmesi Bağlamında Düşündürdükleri, içinde Eds. Saibe Oktay Özdemir, Azra Arkan Serim, Atilla Altop. Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu'na Armağan. Filiz Kitabevi, İstanbul. ss.1097-1151en_US
dc.identifier.isbn9789753686150
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1464
dc.description.abstract...en_US
dc.description.abstractAsıl kira sözleşmesi ile alt kira sözleşmesi arasındaki ilintinin tespiti, özellikle asıl kira sözleşmesinin bir şekilde sona ermesi halinde bunun alt kira sözleşmesinin akıbetini nasıl etkileyeceği, alt kiracının ilgili durumda kim/kimlere nasıl talepler ileri sürebileceği, alt kira sözleşmesi bağlamındaki önemli ve aydınlatılması gerekli sorunlardır. Kanunda bu konuda doğrudan bir yönlendirme bulunmamaktadır. Yine istisnai bir olasılık olarak asıl kiraya veren ve asıl kiracının (alt kiraya verenin) bir araya gelerek, alt kiracıyı zarara uğratmak için asıl kira sözleşmesini sona erdirmeleri durumunda nasıl bir düşünce geliştirilmek, kiracıya ne gibi talep imkânları tanımak gerekir, bu da önemli bir noktadır. İşbu çalışmamız kapsamında, bu sorunları ele alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ilgili kararının da ışığında, konu özel olarak değerlendirmeye alınacak ve derinlemesine bir incelemeye tabi tutulacaktır.en_US
dc.description.abstractWith relation to sub-lease contracts, the determination of the very legal relation between a lease contract and a sub-lease contract, especially the questions to be answered in case where the lease contract ends what shall happen to the sub-lease contract, and accordingly what shall be the legal claims of the sub-lessee in such a situation, are of great importance. The related legal provisions of the Turkish Code of Obligations (TCO) neither explicitly enlighten the said relation nor provide answers to these questions. On the other hand, the exceptional case in which the lessor and lessee come together to terminate the lease contract with their joint will, just for the sake to harm the sub-lessee is another important topic to deal with, at that regard. In lightof the mentioned decision of the Turkish Court of Cassation, this paper aims to examine in depth these topics, with some critical regards to the legal doctrine and jurisprudence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFiliz Kitabevien_US
dc.relation.ispartofProf. Dr. Haluk Burcuoğlu'na Armağanen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAsıl kira sözleşmesien_US
dc.subjectAlt kira sözleşmesien_US
dc.subjectAsıl kira ve alt kira arasındaki ilişkien_US
dc.subjectSona ermeen_US
dc.subjectLease contracten_US
dc.subjectSub-lease contracten_US
dc.subjectRelation between lease and sub-leaseen_US
dc.subjectTerminationen_US
dc.titleYargıtay hukuk genel kurulu’nun 03.10.2001 tarihli ve E. 6-653 – K. 672 sayılı kararı’nın alt kira sözleşmesi bağlamında düşündürdüklerien_US
dc.typebook chapteren_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridKadir Berk Kapancı / 0000-0002-6540-5872en_US
dc.identifier.startpage1097en_US
dc.identifier.endpage1151en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorKapancı, Kadir Berk
dc.description.PublishedMonthAralıken_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record