Show simple item record

dc.contributor.authorIşıntan, Pelin
dc.date.accessioned2021-04-09T13:05:22Z
dc.date.available2021-04-09T13:05:22Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationIşıntan, Pelin (23-24 Eylül 2020). Nişanlanmanın geçerliliği ile ilgili bazı yargıtay içtihatlarının değerlendirilmesi. Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Online). Aydın Üniversitesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1469
dc.description.abstractEvliliğe giden ilk adım olarak nitelendirebileceğimiz nişanlılık ilişkisi MK md. 118 gereğince tarafların birbirlerine yapacağı evlenme vaadi ile kurulur. Taraflar dilerse kendi aralarında bu vaadi dile getirebilecekleri gibi, aileleri ve yakın çevrelerinin hazır bulunduğu bir tören yapmak da isteyebilirler. Tören yapılması, yüzük takılması, hediye alınması gibi durumlar örf ve adet açısından uygun görülse ve toplumda genellikle bunların yapılmasına yönelik bir beklenti mevcut olsa da, kanunen bunların bulunması bir geçerlilik şartı değildir. Bununla birlikte, Yargıtay’ın son zamanlarda üst üste verdiği kararlarda nişanlanmanın geçerli olabilmesi için bir tören yapılmasını ve aile büyüklerinin şahitliğini aradığı tespit edilebilir.en_US
dc.description.abstractBetrothal is the first step towards marriage and according to art. 118 of the Turkish Civil Code a mutual promise to marry is considered enough to form the engagement. The parties may make that promise quietly on their own or they can prefer to have a ceremony with friends and family present.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAydın Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofAile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Online) 23-24 Eylül 2020en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNişanlanmaen_US
dc.subjectNişanlılıken_US
dc.subjectGeçerliliken_US
dc.subjectTörenen_US
dc.subjectÖrf ve adeten_US
dc.subjectŞekil şartıen_US
dc.subjectBetrothalen_US
dc.subjectEngagementen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectCeremonyen_US
dc.subjectCustomaryen_US
dc.subjectFormen_US
dc.titleNişanlanmanın geçerliliği ile ilgili bazı yargıtay içtihatlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEVALUATION OF YARGITAY’S CASE LAW REGARDING THE VALIDITY OF ENGAGEMENTen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridPelin Işıntan / 0000-0002-8283-234Xen_US
dc.identifier.startpage1-2en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorIşıntan, Pelin
dc.description.PublishedMonthEylülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record