Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı, Çiğdem
dc.date.accessioned2021-08-21T22:40:04Z
dc.date.available2021-08-21T22:40:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYazıcı, Ç., (10-12 Nisan, 2021). 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Belirsiz Alacak Davasına Dair Değişikliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, s. 221-225.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1533
dc.description.abstract7251 sayılı Kanun’la Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Budeğişikliklerden biri de Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen “Belirsiz Alacakve Tespit Davası”na ilişkindir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, üçüncü fıkranın kaldırılması sebebiylemaddenin kenar başlığı artık “Belirsiz Alacak Davası” dır. Üçüncü fıkranın aldırılmasından önce dedoktrinde belirsiz alacak davasının alacaklıya yeterli hukukî koruma sağladığı, belirsiz alacak davasınınkanunda açıkça düzenlendiği bir sistemde, ayrıca belirsiz tespit davasının düzenlenmesinin yerindeolmadığı, söz konusu fıkranın kaldırılmasının yerinde olacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.Kanun koyucu da bu değerlendirmeleri dikkate alarak 7251 sayılı Kanun’la belirsiz alacaklar için belirsiztespit davası açmakta hukukî yararın varsayıldığı üçüncü fıkrayı yürürlükten kaldırmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBelirsiz Alacak Davasıen_US
dc.subjectHâkimin Süre Vermesien_US
dc.subjectDerdestlik, Kesin Hükümen_US
dc.title7251 Sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun’un belirsiz alacak davasına dair değişikliklerinin değerlendirilmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalNecmettin Erbakan Hukuk Kongresi 10-12 Nisan 20021en_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridMehmet Fevzi Ünal / 0000-0002-0781-1514en_US
dc.authoridBüşra Ayan / 0000-0002-5212-2144en_US
dc.identifier.startpage221-225en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYazıcı, Çiğdem
dc.description.PublishedMonthNisanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record