Show simple item record

dc.contributor.authorTosun, Petek
dc.contributor.authorElif Güner
dc.date.accessioned2021-08-24T09:19:34Z
dc.date.available2021-08-24T09:19:34Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTosun, P. and Güner, E. (2021). Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında marka uyumu ve algılanan sosyal ikiyüzlülük. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 121-141. https://doi.org/10.30794/pausbed.796337en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30794/pausbed.796337
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1542
dc.description.abstractArtan çevresel sorunlar, küresel krizler ve sosyal problemler nedeniyle, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) faaliyetleri çok önemli hale gelmiştir. Diğer taraftan, işletmenin faaliyet alanı ile KSS çabaları arasında uyum olmadığında, tüketiciler KSS aksiyonlarını ikiyüzlü olarak algılayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, marka-KSS uyumunun, tutum aracı değişkeni üzerinden satın alma niyeti üzerindeki etkisini ve algılanan sosyal ikiyüzlülüğün marka-KSS uyumu ve marka tutumu ilişkisi üzerindeki rolünü incelemektir. Araştırma modeli, deneysel serim ile test edilmiştir. Marka-KSS uyumu yüksek olduğunda markaya yönelik tutumun, marka-KSS uyumunun düşük olduğu duruma kıyasla daha olumlu olduğu bulunmuştur. Marka-KSS uyumunun yüksek olması, markaya yönelik tutumu ve satın alma niyetini olumlu etkilemektedir. Marka-KSS uyumunun düşük olduğu deney grubunun markaya yönelik tutumu da hiçbir KSS faaliyetinden bahsedilmeyen kontrol grubuna göre daha pozitiftir. Marka-KSS uyumunun satın alma niyetini doğrudan etkilemediği, tutum değişkeninin aracılık etkisi üzerinden dolaylı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Algılanan ikiyüzlülüğün marka-KSS uyumu ve marka tutumu ilişkisindeki düzenleyici etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarka-KSS uyumuen_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)en_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectSatın Alma Niyetien_US
dc.subjectMarka Tutumuen_US
dc.subjectAlgılanan İkiyüzlülüken_US
dc.titleKurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında marka uyumu ve algılanan sosyal ikiyüzlülüken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentİİSBF, İşletme Bölümüen_US
dc.authoridPetek Tosun / 0000-0002-9228-8907en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid443170en_US
dc.contributor.institutionauthorTosun, Petek
dc.identifier.doi10.30794/pausbed.796337.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record