Show simple item record

dc.contributor.authorÇakar, Tuna
dc.contributor.authorGirişken, Yener
dc.contributor.authorErdoğan, Çağdan
dc.date.accessioned2021-08-24T11:28:04Z
dc.date.available2021-08-24T11:28:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇakar, T., Girişken, Y., ve Erdoğan Ç. (). Siyasal parti liderlerine ilişkin seçmen algısının beyin görüntüleme yöntemiyle ölçülmesi üzerine pilot bir araştırma. Nesne - Psikoloji Dergisi. 9(20), s. 261-273.en_US
dc.identifier.issn2147-6489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1549
dc.description.abstractSiyasi partilerin ve parti liderlerinin seçmen tarafından nasıl algılandığı sorusu siyasi pazarlama araştırma konularının başında gelen sorulardan biridir. Son dönemde pazarlama araştırmalarında beyin görüntüleme yöntemleri ölçülebilirlik ve objektiflik özellikleri dolayısıyla daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, seçmenlerin liderlere ilişkin algısını, üyesi oldukları siyasi partiyi olumlu algılayacakları öngörüsünden yola çıkarak, beyin görüntüleme yöntemi kullanarak saptayabilmek ve ayrıştırabilmektir. Bu amaçla bu araştırmada, hem kullanım kolaylığı hem de akademik literatürdeki güvenilirliği nedeniyle işlevsel yakın kızıl ötesi spektrometre (fNIR) yöntemi tercih edilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de 2011 seçimlerinde en yüksek oy alan iki partinin aktif çalışma hayatı olan toplam 30 parti meclisi üyesi (30 erkek; Yaş ort.: 34.76) gönüllülük esasına dayanılarak çalışmaya davet edilmiştir. Katılımcılara siyasi parti liderleri ve sıfatlardan oluşan slaytlar gösterilmiş ve 3'lü Likert ölçeği ile tutumları sorulmuştur. Olası bir karşıtlık etkisini gözlemleyebilmek adına katılımcılar karşıt siyasi partilerden seçilmiştir. Çalışma sonunda katılımcıların tutumları beyanlarına dayandırılmadan, sadece nörofizyolojik verilerden yola çıkarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular katılımcıların beklenen tutumlarının 5 kanal (V1, V5, V7, V9, V11) üzerinden istatistiksel olarak anlamlı seviyede ayrıştığını göstermektedir. Ampirik bir içeriğe sahip olan bu çalışmada elde edilen bulgular, hem özel olarak siyasal pazarlama, hem de daha genelinde pazarlama araştırmalarında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması açısından önemlidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOptik nörogörüntüleme (fNIRS)en_US
dc.subjectSeçmen algısıen_US
dc.subjectSiyasi liderleren_US
dc.subjectSiyasal markaen_US
dc.subjectOptic neuroimaging (fNIRS)en_US
dc.subjectVoters’ perceptionen_US
dc.subjectPolitical leadersen_US
dc.subjectPolitical branden_US
dc.titleSiyasal parti liderlerine ilişkin seçmen algısının beyin görüntüleme yöntemiyle ölçülmesi üzerine pilot bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNesne - Psikoloji Dergisien_US
dc.departmentMühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authoridTuna Çakar / 0000-0001-8594-7399en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage261-273en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid506239en_US
dc.contributor.institutionauthorÇakar, Tuna
dc.identifier.doi10.7816/nesne-09-20-03en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record