Show simple item record

dc.contributor.advisorDuygu Umutluen_US
dc.contributor.authorAkarlı, Tuba
dc.date.accessioned2021-12-14T11:21:12Z
dc.date.available2021-12-14T11:21:12Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAkarlı, T. (2021). Yedinci Sınıflarda Teknolojik Uygulamalarda Zenginleştirilmiş Görsel Sanatlar Dersinin Öğrencilerin Başarısına Etkisi. MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programı. ss. 1-44en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1682
dc.description.abstractHer alanda değişimin olmasıyla birlikte günümüzde sanat eğitiminin de sadece geleneksel yöntemler ile yapılması artık yeterli olmamaktadır. Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi ile ortaya çıkan materyaller ve yazılımlar sanat üretiminde yeni alanları da beraberinde getirmektedir. Bu araştırmada Teknolojinin görsel sanatlar dersine entegresinin öğrenci başarısı üzerinde etkisi var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Türkiye de ortaokul 7. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Görsel Sanatlar dersinin “Sanat Eleştirisi ve Estetik” ünitesi kapsamında sürdürülen eğitim programının teknolojik yaklaşımlar geliştirerek, zenginleştirilip anlatılmış bir dersin öğrencilerin başarısına etkisi araştırılacaktır. Araştırmanın hipotezi; “Teknolojinin görsel sanatlar dersiyle entegre edilmesinin öğrenci başarısı üzerinde olumlu yönde etkisi vardır” olacaktır. Çalışma İstanbul’da bir özel okulun 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören 32 öğrenci üzerinde uygulanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan ön test-son test ve ürün değerlendirme şeklinde yapılmıştır. Son testteki sonuçlarına bakıldığında katılımcıların görsel tasarım öge ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi oldukları ancak uygulamada bu bilgilerini tam olarak aktaramadıkları gözlemlenmiştir. Bu durum bize teknoloji ile zenginleştirilmiş görsel sanatlar dersinin öğrenci başarısına olumlu yönde etkisi olduğunu ancak uygulama aşamasında bireysel farklılıkların, yetenek ve becerilerin çalışmalarda değişkenliğe sebep olduğunu göstermektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknoloji, Sanat, Görsel Sanatlar, Eğitim, Dijitalen_US
dc.titleYedinci sınıflarda teknolojik uygulamalarda zenginleştirilmiş görsel sanatlar dersinin öğrencilerin başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the virtual arts course enriched with technology on student achievementen_US
dc.typeYL-Bitirme Projesien_US
dc.departmentÖğrenme Bilimleri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1-44en_US
dc.relation.publicationcategoryYL-Bitirme Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorTuba Akarlı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record