Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyyit Ümit Dikmenen_US
dc.contributor.authorALAWI, Mohammed Sharif Omar BA
dc.date.accessioned2021-12-14T11:21:13Z
dc.date.available2021-12-14T11:21:13Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationALAWI, M. S. O. (2021). Yeşil Binaların Kriterleri ve Değerlendirme Sistemlerine Genel Bir Bakış. MEF Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı. ss. 1-99en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1691
dc.description.abstractYeĢil binaların inĢaatı ve tasarımı bugünlerde önemli bir nokta haline gelmiĢtir. Giderek artan sayıda tasarımcı, inĢaatçı, mimar ve ayrıca bina sahibi yeĢil bina uygulamalarıyla ilgilenmektedir. Sanayi devriminin bir sonucu olarak, hızlı kentleĢme ve altyapı süreci, kaynakların hızlı tüketilmesi ve küresel nüfus artıĢı artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı her yıl daha fazla enerji tüketilmekte; binalar ise en çok enerji tüketen ürünlerden biridir. Bu nedenle, binaların çevreye olumsuz etkilerine çözüm getirmek için yeĢil binalarda tasarım ve uzmanlaĢma giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, bu bitirme projesinin temel amacı, temel kriterleri ile derecelendirme sistemleri arasındaki bazı bağlantıların altını çizerek yeĢil binalar kavramına genel bir bakıĢ sağlamaktır. Bu hedefe ulaĢmak için, bu bitirme projesi, binaların performansını değerlendirmek için kullanılabilecek dünya çapında kullanılan bazı yeĢil bina derecelendirme sistemlerini araĢtırılmıĢtır. Bunun yanında bazı temel hususlar; Bu tür binaların diğer geleneksel binalara göre verimliliğini göstermek için yeĢil binaların maliyeti, satın alınabilirliği ve kalitesi incelenmiĢtir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeşil Binalar, Temel Kriterler, Performans, Derecelendirme Sistemlerien_US
dc.titleYeşil binaların kriterleri ve değerlendirme sistemlerine genel bir bakışen_US
dc.title.alternativeAn overview on green buildings criteria and rating systemsen_US
dc.typeYL-Bitirme Projesien_US
dc.departmentİnşaat Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1-99en_US
dc.relation.publicationcategoryYL-Bitirme Projesien_US
dc.contributor.institutionauthorBa ALAWI, Mohammed Sharif Omar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record