Show simple item record

dc.contributor.authorBiçen Aras, Bahar
dc.contributor.authorÇelik, Ramazan
dc.contributor.authorYarar, İpek
dc.date.accessioned2022-01-03T07:19:45Z
dc.date.available2022-01-03T07:19:45Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBiçen Aras, B. , Çelik, R. & Yarar, İ. (31 Aralık 2021). Krizler Fırsat Yaratır Mı? Covid-19 Sürecinde Akademik Kütüphaneler, Yenilenmiş Bir Vizyon: "MEF Üniversitesi Kütüphanesi" . Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 232-270. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd/issue/67690/1023854en_US
dc.identifier.issn2547-9865
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd/issue/67690/1023854
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1725
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5281/zenodo.5820231
dc.description.abstractAkademik kütüphaneler pandemi döneminde imkanları çerçevesinde hizmetlerini vermeye çalıştılar ve vermeye de devam etmektedirler. Dünya genelinde kapanmaya en hazır kütüphane türünün akademik kütüphaneler olduğu görüldü. Atlatılan şokun ardından zaten var olan hazır altyapı sistemleri sayesinde (VPN, uzaktan erişim, uzaktan eğitim gibi) kesintisiz bir şekilde hizmetlerini vermeye, bilimi, öğrenmeyi, araştırmayı ve araştırmacıyı desteklemeye devam ettiler. Kütüphane kullanıcıları ile iletişimlerini sosyal medya kanalları sayesinde kuvvetlendirir iken, talep edilen basılı kaynaklarının kataloglama işlemlerini evden yürüterek basılı kaynaklarının sayısını arttırmaya çalıştılar. Bu çalışmada MEF Üniversitesi Kütüphanesi’nde pandemi döneminde e-kaynaklar, sosyal medya ve kataloglama alanlarında yapılmış çalışmalar anlatılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractAcademic libraries started to be used during the pandemic period and continue to be used. It is seen that the most kitchen library libraries that are closed in the world cuisine are the libraries. Thanks to the already existing infrastructure systems (such as VPN, remote access, distance education) of the shock, they were not able to support attendance, learning, research and researchers in the scope of education in the world. The information obtained using the information about the library can be used. In this study, it is a candidate for e-resources-based studies and studies in the MEF Library during the pandemic period.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik kütüphaneleren_US
dc.subjectÇevrim içi hizmetleren_US
dc.subjectÇevrim içi hizmetleren_US
dc.subjectUzaktan hizmetleren_US
dc.subjectUzaktan çalışmaen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectMEF Üniversitesi Kütüphanesien_US
dc.subjectAcademic libraries
dc.subjectOnline services
dc.subjectRemote services
dc.subjectRemote work
dc.subjectMEF University Library
dc.titleKrizler fırsat yaratır mı? Covid-19 sürecinde akademik kütüphaneler, yenilenmiş bir vizyon: "MEF Üniversitesi Kütüphanesi"en_US
dc.title.alternativeDo Crises Create Opportunities? Academic Libraries in the Covid-19 Process, a Renewed Vision: "MEF University Library"en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütüphane Direktörlüğüen_US
dc.authoridBahar Biçen Aras / 0000-0002-2614-5529en_US
dc.authoridRamazan Çelik / 0000-0002-6509-3071en_US
dc.authoridİpek Yarar / 0000-0001-7939-3019en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage232-270en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorBiçen Aras, Bahar
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Ramazan
dc.contributor.institutionauthorYarar, İpek
dc.identifier.doihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/buefd/issue/67690/1023854en_US
dc.identifier.doi10.5281/zenodo.5820231en_US
dc.description.PublishedMonthAralıken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record