Show simple item record

dc.contributor.authorVeznedaroğlu, Yokuş Sevtap
dc.date.accessioned2022-08-22T14:01:49Z
dc.date.available2022-08-22T14:01:49Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationVeznedaroğlu, Y. S. (Haziran 2022). Türkiye'de hükümet sistemi arayışları. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. sayı 1. ss. 77-97.en_US
dc.identifier.issn2822-3268
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/1830
dc.description.abstract1982 Anayasası’nın yürürlüğe girişinden itibaren Türkiye’de, klasik parlamenter sistemden uzaklaşılmıştır. Özellikle,Cumhurbaşkanının yetkilerinin genişliği, tartışmalara neden olmuştur. 2007’de Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının halktarafından seçimi yöntemi kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçiminden sonra sistemin yarı-başkanlık rejimine dönüştüğü iddiaları ileri sürülmüştür. 2017 Anayasa değişiklikleriyle Türkiye Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemine geçiş yapmıştır. Yeni sistemde, yasama ile yürütme dengesi, yürütme lehine zayıflatılmıştır. CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi, devlet yapısında ve işleyişi ile ilgili çok sayıda probleme neden olmuştur. Yetkilerin tek merkezde toplanması,demokratik işleyişi önlemektedir. Muhalefet partileri mevcut hükümet sistemini siyasal sorunların ana nedeni olarakgörmektedir. Bu nedenle muhalefet, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine alternatif olarak güçlendirilmişparlamenter sistemi önermektedir.en_US
dc.description.abstractSince the entry into force of the 1982 Constitution, Turkey has departed from classical parliamentary system. In particular, theexcessive powers of the President have caused controversy. In 2007, by a constitutional amendment, the election of thePresident by the popular vote was introduced. Following the direct election of President, it has been argued that the systemshifted to a semi-presidential regime. By 2017 constitutional amendments, Turkey transitioned into Presidential GovernmentSystem. In the new system, the balance between legislative and executive branches has become weakened in favor of thelatter. The Presidential Government System has caused so many problems concerning the structure and functioning of thestate. The concentration of powers prevents democratic functioning. Opposition parties have considered the currentgovernment system as the main cause of political problems. Therefore, the opposition proposes a strengthened parliamentarysystem as an alternative to the current the Presidential Government System.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectHükümet sistemien_US
dc.subjectParlamenter sistemen_US
dc.subjectCumhurbaşkanlığı hükümet sistemien_US
dc.subjectGüçlendirilmiş parlamenter sistemen_US
dc.subjectGovernment systemen_US
dc.subjectParliamentary systemen_US
dc.subjectPresidential government systemen_US
dc.subjectStrengthened parliamentary systemen_US
dc.titleTürkiye'de hükümet sistemi arayışlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridSevtap Yokuş Veznedaroğlu / 0000-0001-7429-0299en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorMEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dc.description.PublishedMonthHaziranen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record