Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Genele yönelik öneri karinesi getiren TBK m. 8/f. 2 ile Satıcı İçin Sözleşme Yapma Zorunluluğu Getiren TKHK m. 6/f. L'in Uygulanma Alanlarının Karşılaştırılması

This email address is used for sending the document.