Sistem kullanıcıları, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Genele yönelik öneri karinesi getiren TBK m. 8/f. 2 ile Satıcı İçin Sözleşme Yapma Zorunluluğu Getiren TKHK m. 6/f. L'in Uygulanma Alanlarının Karşılaştırılması

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.