Show simple item record

dc.contributor.authorÖzen, Burak
dc.date.accessioned2023-10-26T15:56:55Z
dc.date.available2023-10-26T15:56:55Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationOzen, B. (2023). Genele Yönelik Öneri Karinesi Getiren TBK m. 8/f. 2 ile Satıcı İçin Sözleşme Yapma Zorunluluğu Getiren TKHK m. 6/f. l'in Uygulanma Alanlarının Karşılaştırılması. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(1). ss.1-19.en_US
dc.identifier.issn2822-3268
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/2052
dc.description.abstractBu çalışmada TBK m. 8/f. 2 ile getirilen genele yapılmış öneriye ilişkin karinelerin uygulama alanları incelendiği gibi, söz konusu düzenlemenin hukuk politikası açısından değerlendirilmesi de yapılmıştır. Çalışmada hükmün çözümsüz bıraktığı sorunlar belirlenerek, bu sorunların çözümünde TKHK m. 6/f. l'de satıcı için sözleşme yapma zorunluğu getiren hükmün etkili olup olamayacağıyla ilgili değerlendirmelere de yer verilmiştir. TBK m. 8/f. 2 hükmü ele alınırken değinilmesi alışılmış olan elektronik ortamda mal sergilenmesinin öneri mi yoksa öneriye davet olarak mı nitelendirileceği sorununun çözümü bakımından bugün gelinen aşama ayrıca ele alınmış, ulaşılacak çözümde TKHK m. 6/f. l'in de etkili olup olamayacağı değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe scope of application of the presumptions regarding the public offer regulated by the Article 8/2 of TCO are examined throughout this study as well as an evaluation on the mentioned regulation has been made from legal policy perspective. The unsolved problems arising from the mentioned Article are determined and an assessment has been made whether the Article 6/1 of the Code on the Protection of the Consumer which regulates the obligation of making a contract far the seller is effective on this matter. While examining the Art. 8/2; the current situation of the question of the display of goods in electronic media qualifying as an offer or an invitation to an offer has alsa been processed throughout this paper and an overall review is made if the Art. 6/1 of the Code on the Protection of the Consumer would be efficient far the solution that could be achieved.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectÖnerien_US
dc.subjectÖneriye Daveten_US
dc.subjectSözleşme Yapma Zorunluluğuen_US
dc.subjectMal Sergilenmesien_US
dc.subjectTedarik Yükümlülüğüen_US
dc.subjectOfferen_US
dc.subjectlnvitation to an Offeren_US
dc.subjectThe Obligation to Make a Contracten_US
dc.subjectExhibition of Goodsen_US
dc.subjectThe Obligation of Procurementen_US
dc.titleGenele yönelik öneri karinesi getiren TBK m. 8/f. 2 ile Satıcı İçin Sözleşme Yapma Zorunluluğu Getiren TKHK m. 6/f. L'in Uygulanma Alanlarının Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA Comperative Study in between the Article 8/2 of Turkish Code of Obligations which Regulates a Presumption Regarding the General Offer and the Article 6/1 of the Code Regarding the Protection of Consumer which Regulates the Obligation to Make a Contracten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütüphane Direktörlüğüen_US
dc.authoridBurak Özen / 0000-0001-5558-0135en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.description.PublishedMonthHaziranen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record