Show simple item record

dc.contributor.authorGüneş, Derya Belgin
dc.date.accessioned2023-10-26T16:10:52Z
dc.date.available2023-10-26T16:10:52Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationGunes, D.B (2023). Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları Işığında Bankaların İflasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveline İtiraz Davasının Görüleceği Yargı Yolu. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(1). ss. 95-110.en_US
dc.identifier.issn2822-3268
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/2053
dc.description.abstractBu çalışmada Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bankaların iflas tasfiyesi sürecinde düzenlenen sıra cetveline itiraz davasının görüleceği yargı yolu hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi'nin verdiği kararlardan yola çıkılarak bir inceleme yapılmıştır. Sıra cetveline itiraz davasında görevli mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 235. maddesinin 1. fıkrasına göre asliye ticaret mahkemesidir. Buna karşılık TMSF'nin yürüttüğü iflas tasfiyesi bakımından sıra cetveline itiraz davası açılması, TMSF'nin işleminin idari işlem olup olmadığı ve bu işleme açılan davalar bakımından idari yargının görevli olup olmadığı tereddüt doğurmaktadır. Çalışmanın konusu olan dava bakımından Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kimi zaman adlı yargıyı kimi zaman da idari yargıyı görevli kabul ettiği ve birbiri ile çelişen kararları bulunmaktadır. Bu doğrultuda Uyuşmazlık Mahkemesi'nin söz konusu kararları incelenmiş, ardından TMSF'ye karşı açılan sıra cetveline itiraz davasının hangi yargı yolunda görülmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractAn examination was made on the basis of the decisions of the Court of Jurisdictional Disputes regarding the judicial remedy in which the action for annulment of collocation table, in which the bankruptcy liquidation process of the banks was organized by the Savings Deposit lnsurance Fund, will be heard. The court in charge of the action for annulment of collocation table is the commercial court of first instance, according to the 1st paragraph of Article 235 of the Enforcement and Bankruptcy Law. On the other hand, filing an action for annulment of collocation table in terms of the bankruptcy liquidation carried out by the TMSF raises doubts whether the TMSF's transaction is an administrative action and whether the administrative judiciary is responsible for the lawsuits filed against this transaction. The case that is the subject of the study, the Court of Jurisdictional Disputes has sometimes conflicting decisions, which considers the judicial and sometimes the administrative judiciary to be their duty. in this direction, the said decisions of the Court of Jurisdictional Disputes were examined, and then, explanations were made about which judicial way the appeal against the Savings Deposit lnsurance Fund should be filed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)en_US
dc.subjectUyuşmazlık Mahkemesien_US
dc.subjectSıra Cetveline İtiraz Davasıen_US
dc.subjectAdli Yargıen_US
dc.subjectİdari Yargıen_US
dc.subjectSavings Deposit lnsurance Funden_US
dc.subjectThe Court of Jurisdictional Disputesen_US
dc.subjectAction far Annulment of Collocation Tableen_US
dc.subjectJudicial Justiceen_US
dc.subjectAdministrative Justiceen_US
dc.titleUyuşmazlık mahkemesi kararları işığında bankaların iflâsında tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından düzenlenen sıra cetveline itiraz davasının görüleceği yargı yoluen_US
dc.title.alternativeJudicial Remedy About the Action for Annulment of Collocation Table Organized by the Savings Deposit lnsurance Fund in the Light of the Decisions of the Court of Jurisdictional Disputesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütüphane Direktörlüğüen_US
dc.authoridDerya Belgin Güneş / 0000-0003-4009-4526en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.description.PublishedMonthHaziranen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record