Show simple item record

dc.contributor.advisorAkın Paşaoğlu, Tomri̇s
dc.contributor.advisorBayrak Göktaş, Sevi̇nce
dc.contributor.authorAkın, Aysi̇ma
dc.date.accessioned2023-11-07T05:53:47Z
dc.date.available2023-11-07T05:53:47Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAkın, A. (2021). As an ordinary part of daily life: Micro-living in Japan and Hong Kong, MEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, ss. 1-119en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QoLMy1mOOxDYKhGFBkV9016vCSm1xQ5HZzSfxq8oc2ix
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/2068
dc.description.abstractBu araştırma, özellikle son 10 yıldır yükselişte olan mikro yaşam trendini odağına almaktadır. Mikro yaşamın içinde bulunduğumuz zamanın gündelik alışkanlıklarıyla daha uyumlu bir yaşam biçimi olması gerekçesiyle bir tercih mi, yoksa gündelik alışkanlıklarımızı sorgulamak ve değiştirmek zorunda olduğumuz için bir zorunluluk mu olduğu sorusu üzerine derinleşilmiştir. Bu bağlamda bu yaşam biçimini tetikleyen koşulların izleri sürülmüştür. Tezin ana sorusunu tartışmak için, tüm dünyada akılcı küçük mekan çözümleriyle tanınan, kültürel olarak az ile yaşamayı ve dünyada gecici olmayı benimsemiş Japonya, ve dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan ve inanılmaz derecede küçük ve yetersiz koşullarda yaşam alanlarına ev sahipliği yapan Hong Kong örneklerine odaklanılmıştır. Tezin ilk bölümünde mikro yaşam trendini tetikleyen global koşullar tartışılmıştır. Bu bağlamda mikro yaşam için kullanılan isimlendirmeler ve bu yaşam biçiminin ortaya çıkışı tarihsel bağlamda ele alınmış ve geçmişte bu fikrin doğmasını tetikleyen koşullar ile bugünün koşulları arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. İkinci ve üçücü kısımda ise sırasıyla Japonya ve Hong Kong'taki özgün bağlam ile, resmi ve gayriresmi mikro yaşam örnekleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bölümlerde Japonya'da ve Hong Kong'ta mikro yaşamı tetikleyen coğrafi koşullar, demografik yapı ve kültürel birikimlerin izi sürülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis dissertation focuses on the micro-living trend, which has been on the rise especially for the last 10 years. It has been deepened on the question of whether the idea of micro-living is a choice that better suits people's new habits or is it a necessity as people have to rethink and transform their lifestyle. In this context, the conditions that triggered the emergence of this lifestyle have been traced. The answers to the main question of the dissertation were sought through the example of Japan, which is known all over the world for its ingenious small space design solutions, and Hong Kong, which is one of the most densely populated places in the world and has incredibly small dwellings with inhumane living conditions. In the first chapter of the thesis, it was focused on the global conditions that led to the emergence of the micro living trend. In this context, the terminologies used for micro-living, and the emergence of this lifestyle are discussed in the historical context, and the relationship between the conditions that triggered the emergence of this idea in the past and the condition of present is discussed. The second and third chapters focus on the specific context, and the formal and informal micro living examples in Japan and Hong Kong, respectively. In these chapters, country specific conditions such as the geographical data, demographic structure, and cultural accumulations, were explored. Key Words: Micro-living, Shifting Demographics, Changing Daily Lives, Solo Living, New Habits, Land Scarcity, Land Management, Micro Living in Hong Kong, Micro Living in Japanen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMEF Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectMikro Konuten_US
dc.subjectDemografik Dönüşümen_US
dc.subjectDeğişen Gündelik Hayatlaren_US
dc.subjectYalnız Yaşamen_US
dc.subjectYeni Alışkanlıklaren_US
dc.subjectArazi Kıtlığıen_US
dc.subjectArazi Yönetimien_US
dc.subjectHong Kong'ta Mikro Yaşamen_US
dc.subjectJaponya'da Mikro Yaşamen_US
dc.titleAs an ordinary part of daily life: Micro-living in Japan and Hong Kongen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMEF Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalıen_US
dc.authoridAysima Akın / 0000-0003-0703-4572en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAkın, Aysi̇ma
dc.identifier.yoktezid696618en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record