Show simple item record

dc.contributor.advisorKi̇baroğlu, Mustafa
dc.contributor.authorErci̇nler, Sercan
dc.date.accessioned2023-11-07T05:53:49Z
dc.date.available2023-11-07T05:53:49Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationErci̇nler, S. (2020). Terörizmin finansman kaynakları ve yöntemleri = The sources and methods of terrorist financing, MEF Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, ss. 1-132en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtAh83NmRQhm5TctrXYtngerO--sMB1bQs0PPCUybz75L
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/2100
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, güncel veriler ışığında terör örgütlerinin finansman kaynakları ele alınmaktadır. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan terörizm, günümüz dünyasında en önemli uluslararası güvenlik sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hedeflerine ulaşmada her türlü şiddeti meşru gören ve geçmişe göre daha ölümcül ve tehlikeli olan terörizmin günümüzde ulaştığı boyut göz önünde bulundurulduğunda, terörizmin finansmanıyla mücadelenin önemiortadadır.Finansman kaynakları olmadan terör örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve şiddet eylemlerinde bulunabilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle, terörizmin finansmanında güncel gelişmelerin ve yeni risklerin dikkate alınarak yapılacak olan araştırmaların oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Terörizmin finansmanı konusu 11 Eylül terör saldırılarını izleyen dönemdeuluslararası toplumun ve hükümetlerin en önemli gündem konularından biri haline gelmiştir. Bu dönemde terörizmin finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik birçok yasal düzenleme ve uygulama hayata geçirilmiştir. Söz konusu yasal düzenleme ve uygulamalar, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerini durdurmakta yeterli olamamıştır. Bu çalışmada, güncel gelişmeler ışığında terör örgütlerinin geleneksel finans kaynaklarına, fon transfer metotlarına ve terörizmin finansmanı konusunda yeni risk ve tehditlere değinilmektedir. Konunun bütün boyutlarıyla incelendiği bu tez çalışmasında, terörizmin finansmanının tarihi gelişimine, inovasyonuna ve stratejisine de değinilmektedir. Ayrıca, tez çalışmasında BM ve FATF gibi uluslararası kuruluşların terörizmin finansmanı ile mücadeledeki çabaları analiz edilmekte ve söz konusu çabaların yeterliliği tartışılmaktadır. Terörizmin farklı biçimleriyle uzun bir süredir mücadele eden ülkemizde, terörizmin finansmanıyla ilgili olarak yapılan çalışmaların sayısının oldukça az olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, terörizmin finansmanı konusunda akademik boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, financing sources of terrorist organizations are discussed in the light of current data. Terrorism, which is almost as old as human history, is one of the most important international security problemsin today's world. The importance of countering the financing of terrorism comes forward when considering the dimension that terrorism has reached today, which sees all forms of violence as legitimate in reaching its goals and is more deadly and dangerous than the past. It is not possible for terrorist organizations to survive and engage in violence without funding sources. Therefore, it is considered that researches related to financing terrorism, in deference to current developments and new risks, are quite important. Financing of terrorism has become one of the most important agenda topics of the international community and governments in the period following the September 11 terrorist attacks. In this period, many regulations and implementations have been put into practice to eradicate the financing sources of terrorism. These regulations and practices have not been sufficient to stop the financing activities of terrorist organizations. In this study, traditional financial sources of terrorist organizations, fund transfer methods and new risks and threats on financing terrorism are addressed in deference to current developments and new risks. History, innovation and strategy of financing of terrorism are also addressed in this thesis in which the subject is examined in all dimensions. In addition, the efforts of international organizations such as the UN and the FATF in the fight against financing of terrorism were analyzed and the adequacy of these efforts are discussed in this thesis. In our country, which has been struggling with different forms of terrorism for a long time, it is observed that the number of studies on financing of terrorism is very low. The purpose of this study is to contribute to filling the academic gap on financing of terrorism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectPublic Administrationen_US
dc.subjectSiyasal Bilimleren_US
dc.titleTerörizmin finansman kaynakları ve yöntemlerien_US
dc.title.alternativeThe sources and methods of terrorist financingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentMEF Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.authoridSercan Ercinler / 0000-0002-1193-9887en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErci̇nler, Sercan
dc.identifier.yoktezid638861en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record