Show simple item record

dc.contributor.authorKapancı, Kadir Berk
dc.date.accessioned2023-11-16T06:00:41Z
dc.date.available2023-11-16T06:00:41Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationKapanci, K.B. (2023). Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununun 17/B maddesinin ikinci fıkrasında tapu siciline düşülebileceği öngörülen şerhin hukuki niteliği ve meydana getireceği etkiler üzerine değerlendirmeler. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(1), ss.21-45.en_US
dc.identifier.issn2822-3268
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/2125
dc.description.abstract5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Mart 2023 Tarihli ve 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu özelinde de bazı değişiklikler ve yenilikler getirmektedir. İşte bunlardan bir tanesi, Ara buluculuk Kanunu'na yeni eklenen ve 1 Eylül 2023'te yürürlüğe girecek olan 17/B maddesidir. Toplamda beş fıkradan oluşan ilgili yeni madde ilk fıkrasında, taşınmazların devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni kurulmasına ilişkin uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olduğunu belirttikten sonra, ikinci fıkrasında da arabuluculuk sürecinde ilgili uyuşmazlıklar dahilinde tapu siciline bazı şartlarla düşülebilecek olan bir şerh kaydıyla ilgili özel düzenleme getirmiştir. İşbu çalışmamız, ilk planda şerhlere ilişkin genel bilgiler ışığında, ilgili düzenlemede (Arabuluculuk Kanunum. 17/B f. 2) sözü geçen şerhin hukuki niteliğinin, tapu siciline düşülme şartlarının, şerhin düşülmesi halinde nasıl bir etki (veya etkiler) meydana getireceğinin ve son olarak şerhin etkisini nasıl yitireceğinin ortaya koyulmasını hedef tutmaktadır. Bu açıklamaların akabinde ise, yeni düzenleme anılan şerh kaydının işlevselliğinin ve kullanım etkinliğinin artırılabilmesi için eleştirel bir bakış açısıyla inceleme masasına yatırılacak ve ilgili düzenlemede bu uğurda yapılabilecek bazı somut değişiklik önerilerinde bulunulacaktır.en_US
dc.description.abstractLaw on the Amendment of the Enforced Execution and Bankruptcy Law and Some Other Laws dated March 28, 2023 and numbered 7445 (published in the Official Gazette of April 5, 2023) introduces some amendments and some additions to the Law on Mediation numbered 6325. One of the said additions is the new Article 17 /B which will enter into force on September 1, 2023. This new article, which consists of five paragraphs in total, states in its first paragraph that disputes regarding the transfer of real estate property or the establishment of limited real rights on real estates are suitable for mediation, and in the second paragraph on which we will further elaborate it introduces a special regulation with regard an annotation that may be recorded (entered) in the land registry during a mediation process with relation to the said type of disputes, under certain conditions. The purpose of this article is, in a first place, to legally qualify the annotation mentioned in the second paragraph ofthe Art. 17/B; to determine what are the conditions for its entry in the land registry and the possible effects of the annotation in the event of its entry to the land registry and moreover to specify when these effects shall cease their existence, under the light of the general knowledge on annotations. Next to these preliminary explanations, in a second place, this new regulation will be examined from a critical perspective and some concrete amendment proposals shall be made, in order to increase the functionality and the efficiency of the said annotation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMEF Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectArabuluculuken_US
dc.subjectTaşınmazen_US
dc.subjectAyni Haken_US
dc.subjectŞerhen_US
dc.subjectTasarruf Yetkisien_US
dc.subjectMediationen_US
dc.subjectReal Estateen_US
dc.subjectReal Righten_US
dc.subjectAnnotationen_US
dc.subjectPower of Dispositionen_US
dc.titleHukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununun 17/B maddesinin ikinci fıkrasında tapu siciline düşülebileceği öngörülen şerhin hukuki niteliği ve meydana getireceği etkiler üzerine değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeSome Remarks on the Legal Qualification and the Effects of the Annotation to be Made to the Land Registry Regulated under the Second Paragraph of the Article 17 /B of the Law on Mediationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridKadir Berk Kapancı / 0000-0002-6540-5872en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKapancı, K. Berk
dc.description.PublishedMonthHaziranen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record