Show simple item record

dc.contributor.authorKibaroğlu, Ayşegül
dc.date.accessioned2023-11-21T12:44:45Z
dc.date.available2023-11-21T12:44:45Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationKibaroğlu, A. (2022). Türkiye sulama yönetimi politikaları ve sulama birlikleri. Eurasian Journal of Agricultural Economics (EJAE), 2(2), ss.24-31.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/2136
dc.description.abstractKalkınmakta olan ülkelerde 1990’lı yıllardan buyana sulamada idari, mali ve teknik açıdan verimlilik ve hakkaniyet sağlamak amacıyla geniş sulama alanlarından sorumlu olan çok sayıda su kullanıcı örgütleri (Sulama Birliği) kurulmuştur. Sulama sistemlerinin yönetiminin 1990’lı yılların başında hızlı bir biçimde Sulama Birliklerine devir edilmesiyle, Türkiye sulama suyu yönetimi konusunda önemli deneyimler geçirmiştir. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri, sulama yönetiminde reformların verimlilik ve hakkaniyet açısından başarılı olabilmesi için sulamadaki tüm paydaşlar arasında katılımcılık ve oydaşmanın sağlanmasının önemini ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractSince the early 1990s numerous water user associations (Irrigation Associations) have been established in the developing countries with an objective to reach administrative, financial and technical efficiency as well asequity in irrigation management. Türkiye has had important experiences with the accelerated transfer of management of irrigation systems to Irrigation Associations starting by early 1990s. Türkiye’s experience in this realm demonstrates that irrigation management reforms could become successful when participation and consensus is built among major stakeholders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher...en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectsulama yönetimien_US
dc.subjectSulama Birliklerien_US
dc.subjectperformansen_US
dc.subjectyasal çerçeveen_US
dc.subjectpaydaş katılımıen_US
dc.subjectirrigation managementen_US
dc.subjectIrrigation Associationsen_US
dc.subjectperformancesen_US
dc.subjectLegal frameworken_US
dc.subjectStakeholder participationen_US
dc.titleTürkiye sulama yönetimi politikaları ve sulama birliklerien_US
dc.title.alternativeIrrigation management policies and irrigation associationsin Türkiyeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEurasian Journal of Agricultural Economicsen_US
dc.departmentİİSBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authoridAyşegül Kibaroğlu / 0000-0002-9648-5975en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKibaroğlu, Ayşegül
dc.description.PublishedMonthEkimen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record