Now showing items 1-1 of 1

    • İntifa hakkı 

      Karcı, Görkem (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      İntifa hakkı üzerine pek çok tanımlama yapılmıştır. İlk olarak yapılan bu tanımlardan bazı örneklerle intifa hakkının unsurları üzerinde durmak faydalı olacaktır.