Now showing items 1-1 of 1

    • Akademik kütüphanelerde kullanım ödüncü sözleşmesi 

      Yarar, İpek (MEF Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Kütüphaneler; Toplumu oluşturan bireylerin sosyo-kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayan ve sonsuz bir dönüşümde olan dünyada bireylere bilginin kaynaklığını eden mekanlar olarak görev almaktadır. Kütüphaneciler ise söz ...