Show simple item record

dc.contributor.authorTaylan, Rukiye Didem
dc.contributor.authorAydın, Utkun
dc.date.accessioned2019-02-18T11:43:58Z
dc.date.available2019-02-18T11:43:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationTaylan, R. D., & Aydin, U. (2018). Altıncı sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki hatalarının incelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi 20(1), ss.33-49.en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17556/erziefd.332981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/343
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin açılarla ilgili yaptıkları hataların incelenmesidir. Bu nitel araştırma, İstanbul’da aynı ilçeye bağlı iki ayrı devlet okulunda altıncı sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerle 2014-2015 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde gerçekleştirilmiştir (n=256). Araştırmanın verileri araştırmacıların geliştirdikleri açılar konusuyla ilgili açık uçlu sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Öğrenci cevaplarının incelenmesinde, kavramsal çerçeve olarak Bloom Taksonomisi temel alınmış ve betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin bilgi (tanımlama ve sınıflandırma), uygulama ve değerlendirme düzeyindeki değişik sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin tüm düzeylerdeki soru tiplerinde zorluk yaşadıkları görülmüştür. Açıları ölçülerine göre sınıflandırmalarını gerektiren soruda öğrencilerin performanslarının nispeten daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin özellikle açılarla ilgili kavramları tanımlamada ve açılarla ilgili bir kuralı nedenleriyle açıklamada zorluk yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bir kuralı ezberledikleri ve geometriyi tutarlı bir sistem olarak görüp şekil üzerinden kural açıklaması yapamadıkları gözlenmiştir. Öğretmenlerin Bloom Taksonomisi’ndeki bilişsel alanların göz önünde bulundurulduğu değişik soru tipleriyle tanıştırılması ve kavramların daha derin anlaşılması için tanımların ve geometrik argümanların kendi içinde tutarlı olduğunu öğretmeleri bu çalışmanın eğitimsel önerileri arasındadır. Matematik öğretmenlerinin bu konuyla ilgili mesleki gelişim programlarına katılmaları ve eğitim materyallerinin bu doğrultuda hazırlanması da teşvik edilebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publishereefdergien_US
dc.relation.ispartofErzincan Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçılaren_US
dc.subjectAçı Türlerien_US
dc.subjectBloom Taksonomisien_US
dc.subjectÖğrenci Hatalarıen_US
dc.titleAltıncı sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki hatalarının incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüen_US
dc.authoridUtkun Aydın / 146153en_US
dc.authoridUtkun Aydın / 0000-0002-1380-5911en_US
dc.authoridRukiye Didem Taylan / 0000-0002-3851-5662en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid320407en_US
dc.contributor.institutionauthorTaylan, Rukiye Didem
dc.contributor.institutionauthorAydın, Utkun
dc.identifier.doi10.17556/erziefd.332981en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record