Collections in this community

Recent Submissions

 • Grevci sendikanın grev uygulanan ünitede üye kaybı sonucu grevin sona erdirilmesi ve toplu iş sözleşmesi yetkisinin düşüp düşmeyeceği 

  Akyiğit, Ercan (MEF Üniversitesi, 2022)
  6356 sayılı Kanun md. 75/6 hükmü, mülga 2822 sayılı Kanun md. 51/4 ile öz itibariyle benzerdir. Ancak Anayasanın kanunönünde eşitlik (AY. 10), olumsuz sendika özgürlüğüne (AY. 51), işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma (AY. ...
 • Özgür irade : Hukuk nörobilim psikoloji ve ötesi 

  Erözden, Ozan; Günler, Haydar Salih; Palteki, Ebrar Mustafa; Uysal, Cem; Erözden, Ozan; Günler, Haydar Salih; Palteki, Ebrar Mustafa; Uysal, Cem (Seçkin Yayınevi, 2021)
  Özgürlük yalnızca hukuki-siyasi değil, aynı zamanda felsefi bir kavramdır. Filozoflar Antik Çağ'dan bu yana "özgür olmanın başlıca koşulu, özgür irade sahibi olmak mıdır?" sorusu üzerine düşünmüş; insan toplumlarının ve ...
 • Bireysel iş hukuku : Ders Kitabı 

  Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayınevi, 2020)
  Bireysel İş Hukuku" isimli çalışmada öğrencilerin ders notu gereksinimlerini karşılama eğilimi ağır basmıştır. Bu nedenle konular, fazla dipnot ayrıntısına girmek yerine genel hatlarıyla sunulmuş, fakat bu yapılırken ...
 • 5510 sayılı kanun kapsamında 4/1-A sigortalılar 

  Günler, Salih Haydar (On İki Levha Yayıncılık, 2020)
  5510 Sayılı Kanun Kapsamında 4/1-A Sigortalılar Kitap Açıklaması İnsanlar tarih boyunca hastalık, kaza ve ölüm gibi sosyal risklerle mücadele etmiştir. Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal riskle karşılaşan insanların ya ...
 • İş hukuku (2021) 

  Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayıncılık, 2021)
  Özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılamaya yönelik hazırlanan kitapta konular genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, geniş bilgi için başvurulacak kaynaklar dipnotlarda belirtilmiştir. Bu yapılırken ...
 • Toplu iş hukuku 

  Akyiğit, Ercan (Seçkin yayıncılık, 2020)
  Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT tarafından hazırlanan Toplu İş Hukuku adlı bu yapıtın 2.basısında Türk Toplu İş Hukuku en son mevzuat ,öğreti ve Yargı uygulaması eşliğinde ilgilenenlerin beğenisine sunulmuştur. Kitapta sendika ...
 • Pandemi sürecinde bireysel iş hukuku alanındaki gelişmeler 

  Akyiğit, Ercan (Yargı Dünyası, 2020)
  Covit-19 Virüsü salgını sadece bireysel iş hukukunu değil, toplu iş hukukunu da çeşitli yönleriyle etkilemiş bulunmaktadır. Covit 19 virüsü pandemisinin ülkemiz çalışma hayatına ve ekonomik yaşama yönelik olumsuz etkilerini ...
 • Bedelli askerlikte son durum 

  Akyiğit, Ercan (Terazi Hukuk Dergisi, 2020)
  Muvazzaf askerlik ve onun bir görünüm biçimi olan bedelli askerlik çalışanlar için önemli bir problem olarak görülür. Eskiden dönem kamuoyunun da etkisiyle çalışanlar bedelli askerlik imkam 7179 sayılı Yasa ile yeni ve ...
 • Çırak ve stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında bazı düşünceler 

  Akyiğit, Ercan (Kamu-İş, 2019)
  İşyerlerinde çırak/stajyer konumuyla faaliyette bulunan kimseler de vardır. Diğer çalışanlar gibi bunların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de çalışma yaşamı bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada 6331 sayılı Yasa ...
 • 7146 Sayılı kanunla gelen bedelli askerlik ve kıdem tazminatı 

  Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayınevi, 2018)
  7146 Sayılı kanunla getirilen hüküm ; işçi iş sözleşmesini 7146 sayılı kanunla getirilen bedelli askerlik yüzünden fesederse kıdem tazminatı alamaz.
 • İş hukuku (2018) 

  Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayıncılık, 2018)
  İş Hukuku isimli bu çalışma, özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, ...