Recent Submissions

  • İş hukuku 

    Akyiğit, Ercan (Seçkin Yayıncılık, 2018)
    İş Hukuku isimli bu çalışma, özellikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel hatlarıyla ama özlü biçimde incelenmiş, ...