Show simple item record

dc.contributor.authorGüleç, Cansu
dc.date.accessioned2019-02-20T15:14:13Z
dc.date.available2019-02-20T15:14:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGüleç, C. (2014). Descartesçılığa Karşı Vico: Yeni Bilim ve Tarih”, Dokuz Eylül University Journal of Humanities Cilt:3, No:4) ss. 1-16.en_US
dc.identifier.issn2147-4958
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/413
dc.description.abstractGiambattista Vico, 17. Yüzyılın bilimsel devrimlerinin gerçekleştiği ve bunların etkilerinin güçlü bir şekilde devam ettiği 18. yüzyılın düşünürü, hukukçusu ve tarihçisidir. Vico’nun tarihi bir bilim olarak ele aldığı ve onun ilkelerini ortaya koyduğu Yeni Bilim bir yapıt olarak düşünce tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Vico düşünce tarihine önemli katkılarda bulunmuş, tarih felsefesi ve tarih bilimine yenilikler ve özgün düşünceler getirmiştir. Bu çalışma Vico’nun tarih düşüncesini ve onun düşünsel arka planını belirleyen etkenleri incelemeyi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, tarih felsefesinin temel problemleri bağlamında, Vico’nun bilim ve yöntem kavramlarına değinilecektir. Vico’nun temel eseri olan “Yeni Bilim” araştırmada ana kaynak olarak kullanılacaktır. Vico’nun doğa bilimlerinin hakim olduğu bir yüzyılda, “yeni bilimi” nasıl ortaya koymak istediğini anlamak da önem taşıyacaktır.en_US
dc.description.abstractGiambattista Vico is philosopher, legist and historian of 18th century when 17th century of scientific revolutions takes place and their impact continues strongly. New Science, as a literary work, is considered as Vico's one of the most important works in which he discussed history as a science and put forward its principles. Vico has made a significant contribution to the history of thought, and he has brought innovations and original ideas to the history of philosophy and history of science. The objective of this study is to examine the determinants of Vico’s history of thinking and its theoretical background. In this framework, in the context of the fundamental problems of philosophy of history, Vico’s science and method concepts will be discussed. Vico's major work, "The New Science" will be used as the main source in the research. It will be important to understand how Vico wanted to reveal “new science” within a century dominated by the natural sciences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül University Journal of Humanitiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarih bilimien_US
dc.subjectDescartesçılıken_US
dc.subjectVicoen_US
dc.subjectYeni Bilimen_US
dc.subjectYöntemen_US
dc.titleDescartesçılığa karşı Vico: yeni bilim ve tarihen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİİSBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authoridCansu Güleç / 48172en_US
dc.authoridCansu Güleç / 0000-0002-6449-7242en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGüleç, Cansu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record