Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Ali Rıza
dc.date.accessioned2019-02-23T14:28:51Z
dc.date.available2019-02-23T14:28:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÇınar, A.R. (Haziran, 2016). Adli para cezasının bireyselleştirilmesinde bir gün karşılığı para miktarından kaynaklanan sorunlar. Terazi Aylık Hukuk Dergisi. 11(118) ss. 28-42.en_US
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/510
dc.descriptionHakemli Makaleen_US
dc.description.abstractPara cezası, suç karşılığı olarak yasada öngörülen sınırlar arasında belirlenerek, hükümlüden alınan bir miktar paranın, yasanın belirlediği yere (devlet hazinesine) ödenmesidir.Para cezası en eski cezalardandır. Bölünebilmesi nedeniyle para cezaları, bireyselleştirmeye çok yatkın bir ceza türünü oluşturmaktadır. Adli hata durumunda onarımı olanaklıdır. Para cezasının olumsuz nitelikleri de bulunmaktadır. Para cezası, ekonomik durumları birbirinden farklı insanlarda çok değişik etkiler yapar. Böylece de cezalarda yasallık ve eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar doğurur. Çağdaş ceza hukukunda, bu sakıncaları giderici sistem ve yöntemler saptanarak uygulanmaktadır.Para cezalarının belirlenmesinde 765 sayılı Türk Ceza Yasası klasik sistemi benimsemişti. Bu sistemde yargıca alt ve üst sınırlar arasında bir ceza belirleme konusunda takdir yetkisi verilmişti. Klasik para cezası sistemine yönelik olarak bu sistemin eşitlik ilkesine uygun olmadığı zengin ve yoksul hükümlüler üzerinde aynı etkiyi göstermediği ileri sürülmüştür. Ayrıca bu sisteme yönelik önemli bir eleştiri ise yüksek enflasyon nedeniyle Türk parasının değerindeki düşmeden dolayı zaman içerisinde para cezasının caydırıcılığını yitirmesiydi.Bu sakıncaları gidermek amacıyla Türk hukukunda yeni 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'yla gün para cezası sistemine geçilmiştir. Türk Ceza Yasası'nda adli para cezasını düzenleyen hükümle ilgili gerekçede, "Gün para cezası sisteminin temel amacı, para cezasının kişinin ödeme gücüne göre belirlenmesi yoluyla, suç işleyen zengin ile fakir arasındaki eşitsizliği gidermektir" denilmektedir. Bundan dolayı da ödeme gücü olan kişi üzerinde etkisi olmayan, ödeme gücü olmayanın ise sonuçta yine infaz kurumuna gönderilmesini sonuçlayan "klasik para cezası" sisteminden vazgeçilerek, "gün para cezası" sistemine geçildiği belirtilmektedir.Türk Ceza Yasası'nın "Adli Para Cezası" ile ilgili hükmün gerekçesinde açıklananlara katılıyoruz (m.52). "Gün para cezası" sisteminin benimsenmesi de yerindedir.Ancak "bir günün parasal miktarı" için öngörülen alt ve üst sınırlara göre, gerekçede açıklananların gerçekleştirilme olanağı bulunmamaktadır. Çünkü Yasamızda, bir gün karşılığı birim para cezasının üst sınırının parasal miktarının alt sınırın beş katı olarak düzenlendiğini görmekteyiz. Halbuki alt ve üst sınırlar arasında oran (makas) arttıkça, para cezasının bireyselleştirilmesi, bölünebilmesi daha olanaklı duruma gelecektir. Ayrıca enflasyon nedeniyle para değerindeki düşmeden dolayı kaynaklanacak sakıncalar da önlenmiş olacaktır. Böylece cezanın genel ve özel önleme etkisi de gerçekleştirilecektir.Gerekçede açıklananların gerçekleşebilmesi ve çalışmamızın konuyla ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak açıkladığımız sorunların yaşanmaması için "bir günün parasal miktarının" yasadaki alt sınırı mümkün olduğunca az, üst sınırı ise yüksek öngörülmelidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSeçkin Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofTerazi Aylık Hukuk Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPara Cezasıen_US
dc.subjectKlasik Para Ceza Sistemien_US
dc.subjectGün Para Cezası Sistemien_US
dc.subjectBelirlenen Tam Gün Sayısıen_US
dc.subjectBir Gün Karşılığı Olarak Takdir Edilen Para Miktarıen_US
dc.titleAdli para cezasının bireyselleştirilmesinde bir gün karşılığı para miktarından kaynaklanan sorunlaren_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.authoridAli Rıza Çınar / 118080en_US
dc.authoridAli Rıza Çınar / 0000-0002-1327-3134en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue118en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.tr-dizinid230983en_US
dc.contributor.institutionauthorÇınar, Ali Rıza
dc.description.PublishedMonthHaziranen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record