Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Gizem
dc.contributor.authorTuncer, Esra
dc.contributor.authorÇankaya, Banu
dc.contributor.authorEngin, Murat
dc.date.accessioned2019-02-23T23:40:27Z
dc.date.available2019-02-23T23:40:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationErdem, G., Tuncer, E., Cankaya, B., & Ergin, M. (2017). İstanbul denetimli serbestlik memurlarına yönelik geliştirilen eğitim programının etki değerlendirmesi. Güncel Bağımlılık Araştırmaları, 1(1), 98.en_US
dc.identifier.issn2548-0715
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/531
dc.descriptionBu araştırma Koç Üniversitesi araştırma kaynakları ve desteği ile yapılmıştıren_US
dc.description##nofultext##en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, madde kullanan yükümlülerle çalışan denetimli serbestlik memurlarına yönelik geliştirilen iki günlük eğitimin etkisini niteliksel ve niceliksel verilerle ortaya koymaktır. Araştırma verileri, İstanbul Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’nde çalışmakta olan 117 uzman ve memurdan HaziranEylül 2015 arasında aşamalı olarak toplanmıştır. Araştırmanın ihtiyaç belirleme aşamasında, 28 memur 8-10 kişilik gruplara ayrılarak eşzamanlı 1.5 saatlik odak grup toplantılarına katılmıştır. Odak grup toplantılarında, memurlara iş deneyimleri, yükümlülerle ilişkileri ve onlara yönelik tutumları ile eğitim almak istedikleri konularla ilgili sorular yöneltilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, suç sosyolojisi, madde bağımlılığı, yükümlülerle iletişim ve motivasyonel görüşme becerileri konularında iki gün süren bir eğitim programı uygulanmış ve eğitim öncesinde ve bir ay sonrasında katılımcılara anket uygulanmıştır. Katılımcılar, yükümlülere karşı tutum (ATI; Melvin, Grambling, & Gardner, 1985), işbirliği (WAI; Horvath & Greenberg, 1989), genel sağlık (Goldberg & Williams, 1988), tükenmişlik sendromu (Maslach & Jackson, 1981), iş doyumu (Spector, 1994) ve örgütsel güven (Cummings & Bromiley, 1995) konularında ölçekler içeren bir anket doldurmuştur. Araştırma niteliksel sonuçlarına göre eğitimin uygulanabilirliği, kabul edilebilirliği ve eğitimden memnuniyet anketlerinde katılımcılar olumlu geribildirim vermiştir. Nicel bulgular T-test analizi kullanılarak incelendiğinde ise eğitime katılan memurların istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az tükenmişlik sendromu gösterdiği ve çalıştıkları kuruma duydukları güvenin arttığı bulunmuştur. Buna karşın, madde kullanan yükümlülere yönelik tutumların değişmediği görülmüştür (p > .05). Araştırma projesinin bulguları, denetimli serbestlik çalışanlarına yönelik daha kapsamlı bir müdahale programının geliştirilmesine ışık tutmaktadır.en_US
dc.description.sponsorshipKoc University Seed Research Grant (grant no: SF00025) and Koc ¸ University College of Social Sciences and Humanities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜsküdar Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartof10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Sözel ve Poster Bildirileri, Güncel Bağımlılık Araştırmalarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDenetimli serbestliken_US
dc.subjectEğitim programıen_US
dc.subjectMadde kullanan yükümlüye yaklaşımen_US
dc.subjectEtki değerlendirmeen_US
dc.titleİstanbul denetimli serbestlik memurlarına yönelik geliştirilen eğitim programının etki değerlendirmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİİSBF, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authoridBanu Çankaya / 0000-0003-1882-0528en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage98en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErdem, Gizem


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record