Recent Submissions

  • Tahkim süresi 

    Yazıcı, Çiğdem (Legal Yayıncılık, 2021)
    Hakemlerin hukum verme yetkisinin süre ile sınırlandırıldığı du­rumlarda tahkim süresinden söz edilir. Tahkim suresi taraflarca kararlaştırılabilir ya da kanunla duzenlenmiş olabilir. Hukuk sistemimizde tah­kim suresi ...