Show simple item record

dc.contributor.authorKapancı, Kadir Berk
dc.contributor.authorBaşoğlu, Başak
dc.date.accessioned2019-02-25T19:01:10Z
dc.date.available2019-02-25T19:01:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKapancı, K.B., ve Başoğlu, B. (12 – 14 Kasım 2015). Çocuğun Medeni Hukuk Kuralları Çerçevesinde Şiddete Karşı Korunması. 1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/565
dc.description##nofulltext##en_US
dc.description.abstractÖzel hukuk anlamında şiddet bir kimsenin kişi ve malvarlığı değerlerine saldırıyı ifade eder. Çocuğun bir birey olarak aile içinde veya aile dışında karşılaştığı şiddete karşı korunması önemli bir konudur ve çeşitli düzenlemelerdde özel olarak ele alınmıştır. Türk Medeni Kanunu’ndaki (TMK) bazı genel düzenlemeler de bu kapsamda kabul edilebilir. Nitekim TMK’da yer alan kişilik haklarının korunması, velayet ve –istisnai olarak- vesayete ilişkin düzenlemeler, çocuğun gerek üçüncü kişilere gerekse de yetkilerini kötüye kullandıkları durumda veli/vasiye karşı özel hukuk kuralları çerçevesinde korunmasını konu almaktadır. İşbu çalışmada, Medeni Hukukun anılan düzenlemeleri kapsamında çocuğun şiddete karşı korunmasında başvurulabilecek yollar incelenecektir.en_US
dc.description.abstractIn terms of private law, violence signifies the uninvited intervention to one’s personality rights and patrimonial assets. At this regard, children’s protection from violence constitutes an important subject and it is regulated under different legal rules. Some of the general provisions Turkish Civil Code may be taken into account in accordance thereof. Hence, provisions regarding the protection of personality rights, legal guardianship and exceptionnally tutorship deal with protection of children either from third persons or from guardian/tutor when they have misused their authority. This article aims to examine the mentioned provisions with regard to the children’s proctection from violence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartof1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞiddeten_US
dc.subjectHaklara saldırıen_US
dc.subjectÇocuğun korunmasıen_US
dc.subjectVelayeten_US
dc.subjectVesayeten_US
dc.subjectViolenceen_US
dc.subjectinfringement of rightsen_US
dc.subjectProtection of childrenen_US
dc.subjectLegal guardianshipen_US
dc.subjectTutorshipen_US
dc.titleÇocuğun medeni hukuk kuralları çerçevesinde şiddete karşı korunması (Bildiri)en_US
dc.title.alternativeProtection of Children from Violence Under Civil Law Rulesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.authoridKadir Berk Kapancı / 0000-0002-6540-5872en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKapancı, Kadir Berk
dc.contributor.institutionauthorBaşoğlu, Başak
dc.description.PublishedMonthKasımen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record