Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı Tıktık, Çiğdem
dc.date.accessioned2019-02-25T19:30:05Z
dc.date.available2019-02-25T19:30:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYazıcı Tıktık, Ç. (Kasım, 2017). Arabuluculukta etik. Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı. s. 223-237.en_US
dc.identifier.urihttp://www.adb.adalet.gov.tr/katilimcikitabi.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11779/567
dc.description.abstractBu Katılımcı Kitabı, temel arabuluculuk eğitimi alacak katılımcılar için, “Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uy- gulamalarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu) uzmanları rehberliğinde, ulusal yazarlar ekibi tarafından geliştirilmiştir. Proje Aralık 2014 - Eylül 2017 tarihleri arasında uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractModülün Amacı : Etik genel olarak ahlaken doğru insanların sergilemesi ve bağlı kalması gereken standartların ve belirli görevlerin varlığını akla getirir. Meslek etiği ise kişilerin bir mesleğin icrasında uyması gereken davranış kuralları bütününü oluşturur. Geleneksel arabuluculuktan modern arabuluculuğa geçiş ile birlikte arabuluculuk mesleğinin icrasına yön veren organizasyonlar da arabuluculuk etik kuralları veya davranış kuralları yayınlamışlardır. Ülkemizde arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucuların uymaları gereken kurallar ve ilkeler “Arabuluculuk Kurulu” tarafından hazırlanmış ve “Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular için Etik ve Uygulama Kuralları” (Etik Kurallar) olarak 2013 yılında uygulanmaya başlamıştır. Etik Kurallar içinde 13 kurala yer verilmiştir. Arabuluculuğun ülkemizde gelişmesi ve en doğru biçimde uygulanması için bu etik kuralların arabulucu tarafından biliniyor ve her aşamada gözetiliyor olması çok önemlidir.en_US
dc.description.sponsorshipİsveç Kalkınma Ajansı, Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Avrupa Konseyien_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTemel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı : Katılımcı Kitabıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectArabuluculuken_US
dc.subjectEtiken_US
dc.titleArabuluculukta etik : katılımcı kitabıen_US
dc.typebook chapteren_US
dc.departmentHukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage223en_US
dc.identifier.endpage237en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorYazıcı Tıktık, Çiğdem
dc.description.PublishedMonthKasımen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess