Now showing items 1-2 of 2

  • Hukuk ve sinema dersi: neden ve nasıl? 

   Bologna sürecinin de katkısıyla seçmeli derslerin çeşitlenmesi sonucunda tasarlanan hukuk ve sinema dersi öğrencilerin seyrederek, hukuksal problemleri tanıma, tartışma, kişisel değerlendirme yapma yeteceğinin gelişmesine ...
  • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Tabor – Polonya kararı (2006) 

   Karacaoğlu, Emine (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
   Adli yardım ve adil yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılan bir başvuruda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ilgili yargı yerlerinin adli yardım taleplerine ilişkin yaklaşımların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine ...